Inne konkursy i zajęcia chemiczne

„I Ty zostaniesz olimpijczykiem” 11/09-16/09/2017

W dniach 11-16 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Chemiczne, a finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „I Ty możesz zostać Olimpijczykiem”. Oprócz naszej reprezentacji w warsztatach uczestniczyli uczniowie z 7 szkół: w Miliczu, Brwinowie, Wróblińcu, Bogatyni z Dolnego Śląska, z Hańska, Pionek i Krasnegostawu. Z naszej szkoły uczestniczyli: Anna Olech, Jakub Walczyński i Łukasz Zduńczuk a z gimnazjum w Krupem Joanna Daniluk. W zajęciach uczestniczyli także uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie: Julia Miszczak, Julia Saran, Maciej Stańczuk i Jakub Włodarczyk. Opiekunem obu grup był nauczyciel chemii Zbigniew Rzemieniuk. W czasie inauguracji wysłuchaliśmy wykładu prof. Janusza Jurczaka na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie każda z uczestniczących grup przedstawiła krótką prezentację swojej szkoły i miejscowości z których pochodzą.Uczniowie w kolejnych dniach uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i laboratoryjnych w pracowniach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 10 i trwały do późnych godzin wieczornych z przerwami na obiad i kolację.O godzinie 10 odbywały się zajęcia rachunkowe prowadzone między innymi przez medalistów międzynarodowej olimpiady chemicznej. Później nasi uczniowie mieli zajęcia laboratoryjne z analizy jakościowej, ilościowej, z chemii organicznej, nieorganicznej a także zajęcia z psychologiem.Wieczorami odbywały się gry i zabawy dydaktyczne, a jednego wieczoru odbyło się spotkanie z dwoma medalistami międzynarodowej olimpiady chemicznej. Przedostatniego dnia udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie wysłuchaliśmy opowieści o życiu naszej rodaczki. Wracając wieczorową porą przeszliśmy traktem królewskim od Kolumny Zygmunta III Wazy aż do Aleii Jerozolimskich. Ostatniego dnia, w sobotę odbył się turniej chemiczny. Mieliśmy okazję przez 7 dni poczuć się prawdziwymi studentami w murach najlepszego polskiego uniwersytetu.

II miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym, 20/03/2015

W dniu 20/03/2015 w II LO im. C.K. Norwida odbył się III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pt. Fascynujące w Biologii, Chemii i Geografii. Z naszego gimnazjum wzięło udział 2 drużyny. Nasza w składzie: Julia Ilnicka, Weronika Panas i Bartosz Bańka zajęła II miejsce.
Prezentacja przygotowana na konkurs jest do obejrzenia tutaj -> prezentacja.

„I Ty możesz zostać Olimpijczykiem” 14-17/11/2013

W dniach 14-17 listopada 2013 r. uczniowie naszej szkoły wyjechali do Warszawy i wzięli udział w projekcie „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”.
W zajęciach warsztatowych na Wydziale Chemii w Uniwersytecie Warszawskim wzięli udział uczniowie klas II, dla których przeznaczony był projekt: Agata Korszla z klasy IIb, Weronika Panas, Grzegorz Bielesza i Bartosz Bańka z klasy IIa. W całym projekcie weźmie udział 32 gimnazja z całej Polski (128 gimnazjalistów – po 4 z każdej szkoły), z województwa lubelskiego bierze udział 7 gimnazjów, w tym oprócz naszego gimnazjum, z gminy Krasnystaw – Gimnazjum Nr 3. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – realizowany w ramach „Programu pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”. Opiekunem projektu była pani Wanda Szelągowska – członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej.
Reprezentacja każdej szkoły uczestniczącej w projekcie składa się z czwórki uczniów klas 2 (dwóch dziewcząt i dwóch chłopców) oraz nauczyciela chemii, który sprawował nad nimi opiekę wychowawczą, jak i uczestniczył w zajęciach skierowanych do wychowawców przyszłych uczestników Olimpiady Chemicznej. Zajęcia odbywały się w salach Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Każdy z gimnazjalistów uczestniczy w trzydniowych warsztatach, składających się z zajęć laboratoryjnych dających możliwość samodzielnego eksperymentowania, zajęć psychologicznych, spotkań z laureatami olimpiady chemicznej i medalistami olimpiad międzynarodowych, a także chemicznych gier dydaktycznych oraz mieli okazję na zwiedzanie stolicy.
Uczniowie pracowali od rana do późnych godzin wieczornych. Zajęcia odbywały się na Wydziale Chemii przy ul. Pasteura, a także w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury. 
W ciągu 3 dni uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia samodzielnie wielu doświadczeń z chemii nieorganicznej, chemii organicznej, a także przeprowadzenia wielu reakcji strąceniowych pod okiem pracowników naukowych Wydziału Chemii UW. 
Wieczorami odbyły się 2 spotkania z laureatami Olimpiady Chemicznej, a także medalistami Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, w czasie których uczniowie dowiedzieli się na temat Olimpiady jak również o tym dlaczego warto brać udział w olimpiadach przedmiotowych.
W piątek w czasie przerwy między zajęciami był czas na krótkie zwiedzanie Warszawy, niektórzy wybrali się do Centrum Nauki Kopernik, niektórzy do Pałacu Kultury i Nauki, a inni wybrali się na Stare Miasto. 
Nasze ścieżki prowadziły w pobliżu miejsc gdzie przebywała Maria Skłodowska-Curie, często przechodziliśmy koło Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej gdzie na ścianach budynku mogliśmy obejrzeć historyczne zdjęcia z pobytu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na otwarciu Instytutu w 1932 r., któremu podarowała 1 gram radu.Wszyscy ze stolicy wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni z bogatego programu zajęć.

Wycieczka za zajęcie I miejsca
w Konkursie Przyrodniczym

29. maja 2013 r. trzech naszych uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie przyrodniczym — Alicja Kawęcka, Justyna Lis i Grzegorz Łazeba, organizowanym przez II LO im. Norwida w Krasnymstawie, wyjechali na wycieczkę do Warszawy. W wycieczce uczestniczyło też wielu naszych absolwentów, a obecnie uczniów II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.
Głównym celem wycieczki był udział w zajęciach laboratoryjnych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej pt. „Zbadaj swój DNA”. W czasie zajęć uczniowie mogli nauczyć się pobierać materiał genetyczny do badania DNA, a następnie wykonywali szereg czynności mających na celu wydzielenie i oczyszczenie swojej próbki DNA. Wykonywali takie czynności jak: pipetowanie przy pomocy prcyzyjnych dozowników, odwirowywanie, a na koniec przprowadzili elektroforezę oczyszczonego materiału.
Po zajęciach, w Pałacu Kultury i Nauki zwiedzaliśmy interaktywną wystawę „Mózg”. Wystawa dostarczyła wielu ciekawych informacji oraz była okazują do zabawy. Wycieczka zakończyła się spacerem po Trakcie Królewskim oraz Starym Mieście.

Koniec zajęć na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie ChemIQ 2013

Na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie przez 2 lata odbywały się zajęcia dla uczniów z chemii. Były to zajęcia adresowane dla uczniów klasy II, a obecnie III: Karol Furman i Grzegorz Łazeba, ale wzięli w nich także udział uczniowie klasy I, a obecnie II: Agata Parada i Emil Danieluk. Dzisiaj zakończyły się wykładem prof. Janusza Ryczkowskiego, pokazami chemicznymi oraz zajęciami w laboratorium w Małej Chemii. Szkoda, że to już ostatnie zajęcia, najprawdopodobniej w przyszłości nie będą kontynuowane. Cały kurs prowadził mgr Radosław Brzyski, a wzięli w nich udział uczniowie z wielu szkół Lubelszczyzny.

Konkurs przyrodniczy dla Gimnazjów Powiatu Krasnostawskiego

W dniu 25. marca 2013 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Krasnymstawie odbył się finał konkursu przyrodniczego dla gimnazjów Powiatu Krasnostawskiego „Woda niezwykła substancja”. Pierwszym etapem było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wody. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 drużyny: z naszej szkoły w składzie; Grzegorz Łazeba, Justyna Lis i Alicja Kawęcka, drużyna z Zespołu Szkół Nr 3 w Krasnymstawie i z Zespołu Nr 5 w Krasnymstawie. W drugim etapie odbył się krótki quiz. Nasza drużyna z największym dorobkiem punktowym zajęła pierwsze miejsce i w nagrodę wyjadą na zajęcia warsztatowe organizowane w Centrum Edukacji w Warszawie.

Pobierz pliki

Międzygimnazjalny Konkurs „Chemionerzy”, 1/06/2017

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie odbył się XV konkurs pod nazwą „Chemionerzy”. Konkurs organizowany jest na podobnej zasadzie jak telewizyjny turniej Milionerzy. W tym roku 4 uczniów naszej szkoły brało w nim udział, z gimnazjum w Siennicy Nadolnej Norbert Kaluźniak i Jakub Walczyński, a z gimnazjum w Krupem Karol Chudziak i Joanna Daniluk. Do finału w pierwszej kolejności udało się zakwalifikować Norbertowi i brali udział wraz z Jakubem w konkursie na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Niestety przy 10 000 pkt. grę zakończyli na pytaniu dotyczącym kierunków studiów naszej noblistki, ale liczyła się tu zabawa a nie zdobyte punkty. Drużyna zdobywając 10 000 pkt. zajęła w konkursie 3 miejsce.

„I Ty zostaniesz olimpijczykiem”
27/09-2/10/2015

W dniach od 27/09 do 2/10/2015 4 uczniów naszej szkoły: Julia Ilnicka, Aleksandra Chwała, Patryk Kalita i Norbert Kaluźniak wzięło udział w organizowanych zajęciach w ramach projektu. Na zajęcia składały się wykłady, zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej, chemii nieorganicznej, analizy jakościowej i analizy ilościowej, a także zajęcia z psychologiem. Wieczorami po kolacji odbywały się gry dydaktyczne oraz spotkanie z laureatami i medalistami olimpiady chemicznej krajowej i międzynarodowej. 
W środę wieczorem zorganizowaliśmy sobie wycieczkę po Warszawie: spacer Traktem Królewskim spod ronda gen. Charles'a de Gaulle'a aż pod Zamek Królewski. Następnie udaliśmy się wzdłuż murów obronnych do Barbakanu, a następnie na ul. Freta 16 – miejsca gdzie mieści się Polskie Towarzystwo Chemiczne i jest to jednocześnie miejsce urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie. Wróciliśmy przez Stare Miasto, a następnie jeździliśmy liniami metra M1 i M2.
Następnego dnia odbywały się zajęcia rachunkowe z olimpijczykiem a po południu zajęcia z psychologiem, wieczorem zaś odbyły się gry dydaktyczne.
Ostatniego dnia uczniowie brali udział w zajęciach z analizy ilościowej. W czasie tych zajęć mieli za zadanie dokonać określenia ilości witaminy C w tabletce. 
Po zakończeniu zajęć uczniowie pojechali do Muzeum Powstania Warszawskiego.
W projekcie który odbywał się w 2 częściach wzięło udział 24 zespoły uczniów składające się z 4 osób wraz ze swoim opiekunem, którym w większości wypadków byli nauczyciele chemii. Z województwa lubelskiego wzięły udział zespoły z gimnazjów w Borzechowie, Opolu Lubelskim, Włodawie, Dubecznie i nasi uczniowie.

Projekt edukacyjny
Wod@ – wyjątkowy związek chemiczny, 2015

W obowiązkowym projekcie edukacyjnym biorą udział: Julia Ilnicka, Aleksandra Rękas, Mateusz Wach i Przemysław Skiba. 
Więcej o projekcie na specjalnej podstronie.

„Chemiczny Dzień” w naszej szkole

W piątek 25 października 2013 r. w naszym gimnazjum zorganizowaliśmy „Chemiczny dzień”. W godzinach od 8.55 do 12.30 odbywały się w 4 grupach warsztaty trwające dla każdej grupy 2 godziny lekcyjne, w czasie których gimnazjaliści z klas od I do III pod okiem pani Moniki Kalwy i pani Dominiki Lipińskiej-Młynarczyk z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia przeprowadzali doświadczenia. W dwuosobowych grupach uczniowie otrzymywali i badali właściwości kilku gazów zarówno składników powietrza jak i gazowych węglowodorów. Doświadczenia z małymi ilościami substancji są bezpieczne, a wyniki doświadczeń są takie same jak te przeprowadzane w większej skali. Każdy uczeń na własnej ławce mógł otrzymać i zbadać tlen, wodór i dwutlenek węgla, a także po odpowiednim instruktażu mógł zbadać właściwości butanu i wpływu czynników na sposób jego spalania. Wśród ponad 90 uczniów z gimnazjów Nr 5 w Krupem, Nr 3 w Krasnymstawie, Nr 5 w Krasnymstawie i gospodarzy z gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej, nie było uczniów znudzonych dwugodzinnymi warsztatami. 
„Chemiczny dzień” zakończył się efektownymi pokazami jakie odbyły się na sali gimnastycznej gdzie pod okiem obu pań uczniowie przeprowadzali doświadczenia. Czynny udział uczniów w zabawie oraz humorystyczne prowadzenie pokazów przez panią Dominikę, dostarczył uczniom wielu wrażeń. Najlepszą ilustracją atmosfery panującej w czasie pokazów oraz warsztatów są zdjęcia, które zamieszczamy obok.
Organizatorem zajęć był nauczyciel chemii naszego gimnazjum pan Zbigniew Rzemieniuk, z zaproszenia skorzystali także nauczyciele wraz ze swoimi uczniami z Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie pani Danuta Hus oraz z Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie pani Marzena Bas.
Obecność Centrum Chemii Małej Skali z Torunia nie jest przypadkowa, pan Zbigniew Rzemieniuk uczestniczył dwukrotnie w „Forum nauczycieli chemii i przedmiotów przyrodniczych” organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie narodziło się Centrum.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zajęć, chłopcom, którzy pomagali w przyniesieniu i odniesieniu sprzętu laboratoryjnego oraz ławek, Patrykowi i Damianowi za przygotowanie nagłośnienia oraz wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu pokazów. Podziękowania składamy też pani dyrektor Małogorzacie Policha, za umożliwienie uczniom z innych szkół wzięcia udziału w tym niecodziennym wydarzeniu.
Więcej na temat Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu można poczytać na stronie http://www.centrumssc.prv.pl/ 

X Festiwal Nauki w Lublinie

19 września 2013 r. uczniowie gimnazjów w Siennicy Nadolnej i Krupem pod opieką Małgorzaty i Zbigniewa Rzemieniuka wyjechali do Lublina na X Festiwal Nauki, który trwa na uczelniach lubelskich w dniach 14-20 września. 
W pierwszej kolejności odwiedzili Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego, po której grupę oprowadził mgr inż. Tadeusz Karmelita. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego jest nowoczesną biblioteką akademicką, która jednocześnie stanowi Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej, funkcjonujący od września 2012 roku. 
Zostaliśmy oprowadzeni po całej bibliotece, zaczynając od magazynów książek, poprzez wypożyczalnię, informatorium i wszystkie czytelnie.Prześledziliśmy nowoczesny sposób wypożyczania i zwracania książki korzystając z elektronicznego sytemu wydawania i zwrotu książki przez wrzutnię. Następne zajęcia odbyły się również w Uniwersytecie Przyrodniczym i zatytułowane były „Kolorowy świat chemii”, które poprowadziła z grupą dr Jadwiga Stachowicz. Uczniowie otrzymali karty pracy oraz zestawy probówek, w pierwszej kolejności wykonali doświadczenia w grupach strącając osady soli i wodorotlenków, a następnie otrzymali zestaw 4 probówek w których znajdowały się roztwory do zidentyfikowania. Po krótkiej wizycie w MacDonaldzie pojechaliśmy do Instytut Agrofizyki PAN, gdzie odbyły się zajęcia pt. „Chemiczne śledztwo, czyli mały detektyw na tropie nauki”.Zajęcia prowadziły mgr Marta Oleszek i mgr inż. Justyna Lalak. Chemiczne śledztwo, czyli mały detektyw na tropie nauki był pokazem przedstawiający kilka ciekawych i prostych czynności będących częścią pracy każdego detektywa. Zobaczyli, jak łatwo zdjąć odciski palców z przedmiotów codziennego użytku, korzystając z ogólnie dostępnych substancji. Uczniowie mieli możliwość utrwalić swoje odciski palców, odkryć niewidzialne napisy oraz nauczyli się pobierania i wyodrębniania DNA.

Kolorowa lekcja chemii

11 grudnia 2012 r. w Gimnazjum Nr 5 klasa II miała nietypową lekcję chemii, można by rzec - kolorową. Bawiliśmy się różnymi produktami spotykanymi w domu i badaliśmy ich odczyn. Okazało się, że lubimy jeść kwaśne substancje, a do sprzątania i prania używamy substancji o odczynie zasadowym. Obok zamieszczamy kilkanaście zdjęć z tej lekcji. Jeśli ktoś chce sobie pobrać zdjęcie i zamieścić na facebooku to proszę bardzo.
Kreator www - przetestuj za darmo