Tabela rozpuszczalności

R    — substancja dobrze rozpuszczalna (rozpuszczalność powyżej 1g w 100 g wody)
 TR  — substancja o niewielkiej rozpuszczalności, strąca się przy odpowiednim stężeniu roztworu (rozpuszczalność 0,1-1g w 100 g wody)
 NR  — substancja praktycznie nierozpuszczalna, strąca się z rozcieńczonych roztworów (rozpuszczalność poniżej 0,1g w 100 g wody)
&&  — zachodzą skomplikowane reakcje, lub substancja nie została otrzymana
Kreator www - przetestuj za darmo