Link do logowania do dziennika: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem 

Co nowego?

Rok 2019 rokiem Układu Okresowego

The International Year of the Periodic Table
Rok 2019 został ogłoszony przez ONZ rokiem układu okresowego.Rok 1869 uważany jest za rok odkrycia systemu okresowego przez Dmitrija Mendelejewa. W 2019 r. przypada 150. rocznica Okresowego Układu Pierwiastków Chemicznych i dlatego została ogłoszona „Międzynarodowym Rokiem Okresowego Układu Pierwiastków Chemicznych (IYPT2019)” przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i UNESCO.Regulamin konkursu na 90 s film video na temat pierwiastków chemicznych organizowanego przez EYCN dla uczniów i studentów w wieku 12-35 lat znajduje się tutaj -> https://goo.gl/izDH5R. Strona Międzynarodowego Roku Układu Okresowego -> https://www.iypt2019.org/

61. Zjazd Naukowy PTChem

W dniach 17-21 września 2018 r. w Krakowie na terenie nowego kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się 61. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Podczas obrad sekcji Dydaktyki Chemii wysłuchaliśmy wielu interesujących wystąpień zarówno historycznych jak też poświęconych dydaktyce chemii.
Program obrad przedstawiał się nasttępująco:
CZĘŚĆ I. JĘDRZEJ ŚNIADECKI – BADACZ I UCZONY
Chemia Jędrzeja Śniadeckiego, Halina Lichocka
Teoria i praktyka lekarska w ujęciu Jędrzeja Śniadeckiego, Ryszard W. Gryglewski
Związki Jędrzeja Śniadeckiego z farmacją, Monika Urbanik
Czy Jędrzej Śniadecki był materialistą? Zenon Roskal
CZĘŚĆ II. JĘDRZEJ ŚNIADECKI – PUBLICYSTA I PRYWATNIE
Towarzystwo Szubrawców w Wilnie i Jędrzej Śniadecki, Ewa Wyka, Emilia Iwaszkiewicz
Krakowskie pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim, Ewa Wyka
SESJA POPOŁUDNIOWA
Edukacja chemiczna na platformach edukacyjnych, Hanna Gulińska
Wpływ szkolenia z zakresu metod samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów na praktykę szkolną nauczycieli, Paweł Bernard, Karol Dudek
Efekt egzaminatora czyli jak poziom łagodności rośnie wraz ze wzrostem rangi egzaminu
Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-Janiak, Martyna Baranowska, Michał Kobyłka
Trudności sprawdzania egzaminów zewnętrznych na przykładzie egzaminu maturalnego, Michał J.Kobyłka, Robert Zakrzewski
Konstruowanie zadań na egzamin maturalny z chemii wraz z dodatkowymi elementami, Ludwika Kolec-Janiak, Robert Zakrzewski
Frakcja niemocy w zadaniach maturalnych, Martyna Baranowska, Robert Zakrzewski
„Odcienie szarości w nauczaniu chemii”, Wojciech Przybylski, Iwona Król
Toksyny w żywności, Beata Dasiewicz, Katarzyna
Dobrosz-Teperek
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA II dzień
Ewolucja programów nauczania chemii, Ryszard Janiuk
Good Chemistry. Methodological, Ethical and Social Dimensions – miedzynarodowy kurs dla studentów i doktorantów, Iwona Maciejowska
„Chemia dla zainteresowanych”, Iwona Król, Wojciech Przybylski
50. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Wanda Szelągowska
Edukacja nieformalna na uniwersytecie zerowego wieku, Małgorzata Krzeczkowska, Barbara Krajewska
Odbyły się także wybory zarządu Sekcji Dydaktyki PTChem.

Na następną kadencję został wybrany zarząd w niezmienionym skadzie:
Przewodniczący prof. dr hab. Robert Zakrzewski – Uniwersytet Łódzki
w skład zarządu wchodzą:
dr Anna Wypych-Stasiewicz – Uniwersytet Łódzki
dr Paweł Bernard – Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Siporska – Uniwersytet Warszawski
mgr Zbigniew Rzemieniuk – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

XII Konferencja Pokazać-Przekazać

24-25 sierpnia 2018 w CN Kopernik odbyła się XII konferencja Pokazać-Przekazać. Przewodnim tematem konferencji był konstrukcjonizm.

III KMO w Centrum

22-23 sierpnia 2018 w CN Kopernik odbyło się III KMO w Centrum, w czasie którego uczestniczyliśmy m.in.  w szkoleniu: „Efektywne uczenie się i nauczanie w świetle badań naukowych” prowadzone przez Tomasza Szweda.

Informacje

lub wpisz w wyszukiwarce facebooka

@chemicy

Kilka zdań o stronie...

Strona poświęcona nauce chemii w gimnazjum. Znajdziecie na niej podstawowe informacje o programie nauczania chemii w Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej i Gimnazjum Nr 5 w Krupem. Znajduje się tu też Przedmiotowy System Oceniania, Ciekawostki chemiczne a także galerie zdjęć i filmów wykonanych w czasie różnych zajęć z chemii. Znajdują się tu również zadania i linki do ciekawych stron związanych z chemią.
W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 żegnam się na razie na rok z gimnazjum w Krupem i podejmuję pracę w Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie.
Na jednej z podstron Galerii znajdują się informacje i zdjęcia o konferencjach i szkoleniach nauczycieli chemii w jakich uczestniczyłem - podstrona Galerii - Nauczyciele.

Trwają prace nad publikacją sfilmowanych doświadczeń.

Zapraszam do obejrzenia strony.

Egzaminy


W roku szkolnym 2018/2019 mamy 2 tury egzaminów: egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty.
Egzamin ósmoklasisty
W terminie głównym
1. język polski – 15.04.2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16.04.2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17.04.2019 r. (środa) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym
1. język polski – 3.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4.06.2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5.06.2019 r. (środa) – godz. 11:00
Pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022
również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin gimnazjalny
W terminie głównym
1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
1. część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 11 stycznia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
W terminie dodatkowym
1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Egzamin gimnazjalny odbywa się na dotychczasowych zasadach.
Szczegóły na stronie CKE
.

E-podręcznik

Zachęcam do korzystania z e-podręcznika. Klikając w obrazek przeniesiesz się na stronę e-podręcznika z chemii. Na razie z chemii dostępna jest 1 część. Wszystkie e-podręczniki do gimnazjum znajdują się tutaj
Poniżej skrócone linki do każdej części e-podręcznika:
Chemia część 1 
Chemia część 2 

Ważne informacje
dla uczniów klas VIII
i III gimnazjum

Centralna Komisja Egza- minacyjna udostępnia dla Was przykładowe zestawy zadań egzamina-cyjnych dla każdej części egzaminu gimnazjalnego. Po kliknięciu w logo CKE zostaniecie przeniesieni na stronę z tymi zada-niami.

Zachęcam także do skorzystania z bazy zadań (BND - Baza Narzędzi Dydaktycznych) wg nowej formuły na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych, wystarczy kliknąć w poniższe logo aby przejść na stronę. Znajdziecie tu przykładowe zadania wg nowej formuły ze wszystkich przedmiotów.

Zachęcam do sprawdzenia, utrwalenia swojej wiedzy korzystając ze strony edukator.pl. Na stronie znajduje się bardzo wiele materiałów w formie elektronicznej. Klikając w logo zostaniecie przeniesieni na stronę poświęconą chemii.

Nasze sukcesy

I Powiatowy Turniej Chemiczny

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie odbył się I Powiatowy Turniej Chemiczny. Turniej jest kontynuacją Lubelskiego Turnieju Chemicznego, którego ostatnia edycja miała miejsce w ubiegłym roku, a w związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów nie we wszystkich szkołach funkcjonują zespoły szkół, zatem niemożliwe byłoby skompletowanie drużyn składających się z uczniów klas VII.
Nasza drużyna w składzie: Dawid Ćwirta kl. 7, Patryk Bogusz kl. 2 gimnazjum i Anna Olech kl. 3 gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej zajęła drużynowo II miejsce.

Kreator www - przetestuj za darmo