Linka do logowania do dziennika: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem

Co nowego?

Pokazy chemiczne 2018

W dniu 20 czerwca o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej odbędą się kolejne pokazy chemiczne na zakończenie roku szkolnego, na które zapraszamy uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.

Kolorowa chemia

W dniu 14 czerwca 2018 r. 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej: Anna Olech z kl. III gimnazjum i Dominik Wójtowicz z klasy VII oraz 2 uczennice z kl. VII z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krasnymstawie: Julia Zakrzewska i Jagoda Sobstyl wzięli udział w warsztatach pt. „Kolorowa chemia”. Warsztaty zorganizowane były w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W czasie gdy trwały warsztaty, opiekunowie - nauczyciele chemii, brali udział w konferencji pt. „W drodze do sukcesu - jak uczyć twórczo i efektywnie chemii”. 
W dniu 8 czerwca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie odbył się I Powiatowy Turniej Chemiczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Patronat nad turniejem objęli: Sekcja Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Przewodniczący Rady Powiatu i Burmistrz Krasnegostawu.
W Turnieju wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn składających się z uczniów klas 7, II gimnazjum i III gimnazjum z następujących szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im Jana Pawła II w Krasnymstawie. Uczniowie najpierw pisali test na poziomie swojej klasy, a następnie przeprowadzono 4 konkurencje zespołowe oraz Quiz na platformie Kahoot!.
Po zsumowaniu wszystkich punktów za test i konkurencje zespołowe największą liczbę punktów uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 4, II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, a III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5.
Indywidualnie w każdej kategorii zwyciężyli:
w klasie 7: Julia Zakrzewska ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w klasie II gimnazjum: Mateusz Gawiński ze Szkoły Podstawowej Nr 4
a w klasie III gimnazjum: Izabela Bobel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej.
Nagrodę dla zwycięskiej drużyny ufundował przewodniczący rady powiatu Marek Nowosadzki, zaś pozostałe nagrody ufundowało kilku sponsorów.
Specjalne podziękowania składamy Aleksandrze Reder z Zamościa, która przygotowała zadania i w znaczący sposób pomogła nam w przeprowadzeniu turnieju. 
Również chcemy podziękować nauczycielom opiekunom drużyn za przygotowanie drużyn do konkursu, a także za pomoc w jego przeprowadzeniu.
Dziękujemy również uczniom z klasy II b gimnazjum za pomoc w czasie konkursu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Festiwal Młodych Odkrywców

W dniach 13-15 kwietnia 2018 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się Festiwal Młodych Badaczy. W tym czasie miały miejsce finały dwóch konkursów: „Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)” i „Fizyczne Ścieżki”. Jako obserwatorzy w Festiwalu uczestniczyło 20 opiekunów KMO z całego kraju. Mieliśmy okazję zobaczyć prezentacje prac jak też uczestniczyć w uroczystości rozdania nagród laureatom obu konkursów.
W tegorocznym konkursie „Fizyczne ścieżki” zwyciężył Kacper Kidała z pracą „Lewitacja akustyczna” uczeń klasy I, II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.
Informacje o obu konkursach można znaleźć -> tutaj.
Organizatorami konkursów są: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

III Festiwal Nauki

21 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie w ramach III edycji Festiwalu Nauki „Będzie się działo” uczniowie kl. III gimnazjum przeprowadzili pokazy z chemii z dla uczniów szkół obecnych na Festiwalu.

VI Forum KMO

W dniach 17-18 listopada 2017 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się VI Forum Klubów Młodych Odkrywców, w którym wzięli udział opiekunowie KMO z całego kraju, a także z zagranicy.
Realacja na stronie CNK -> relacja.

60. Zjazd PTChem

W dniach 16-21 września we Wrocławiu odbył się 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego pod hasłem „Chemia w mieście spotkań”. Szczeegóły na stronie Sekcji Dydaktyki Chemii.

Jedziemy do Warszawy

W dniach 10-16 września w Warszawie 2 grupy uczniów z III klasy gimnazjum z Siennicy Nadolnej i Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie przebywać będą w Warszawie gdzie będą uczestniczyli w zajęciach projektu „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”. Będziemy zamieszczali tu zdjęcia i relacje z zajęć które będą odbywały się na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Chemii. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organizatorami są: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii i Polskie Towarzystwo Chemiczne.
Szkoła w Siennicy Nadolnej bierze udział w tym projekcie już po raz 3. Pierwszy raz byliśmy w 2013 roku, a potem w 2015. Tym razem pojedzie znowu 4 uczniów: 2 chłopaków i 2 dziewczyny. O poprzednich edycjach projektu można poczytać i obejrzeć zdjęcia na stronie.
Poniżej zdjęcie naszych uczniów przed inauguracją zajęie otworzy się album ze zdjęciami. Zdjęcia można też zobaczyć na naszym fanpage @chemicy.

Spotkanie w Urzędzie Gminy

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie laureatów konkursów z Wójtem Gminy Krasnystaw Januszem Korczyńskim. W spotkaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę oraz dyrektorzy szkół: Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej Małgorzata Policha, Nr 5 w Krupem Henryk Długosz i Nr 3 w Krasnymstawie Danuta Bąk. Wśród 5 uczniów dwaj to laureaci konkursu chemicznego: Norbert Kaluźniak i Karol Chudziak. Nauczyciele otrzymali podziękowania, uczniowie gratulacje i upominki rzeczowe.

Pokazy chemiczne

Tradycyjnie już od wielu lat w szkole organizowane są pokazy doświadczeń chemicznych. Tym razem była to też okazja do świętowania sukcesu naszego ucznia Norberta Kaluźniaka, laureata konkursu chemicznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Norbert otrzymał od nauczyciela chemii Zbigniewa Rzemieniuka pamiątkowe wieczne pióro oraz dyplom i nagrodę książkową. Licznie przybyła publiczność, przede wszystkim najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu pokazach. Doświadczenia wykonywali uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe z chemii Julia Korchut, Jakub Walczyński i Norbert Kaluźniak oraz uczeń z Klubu Młodych Odkrywców „Chemicy” z klasy VI Kamil Liśkiewicz. Pokazy trwały około godziny, a wykonane doświadczenia podgrzały i tak gorącą atmosferę panującą dziś na dworze w przededniu astronomicznego lata.
Następnie pokazy odbyły się w gimnazjum w Krupem dokąd pojechał także Norbert i Kamil. Pokazy w Krupem miały bardzo podobny przebieg.
Karol Chudziak otrzymał pamiątkowe pióro jako najlepszy chemik w mijającym roku szkolnym.
Poniżej galerie zdjęć z obu części pokazów.

XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii

W dniach 15-17 czerwca 2017 r. w Dobieszkowie k. Łodzi odbyła się XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii. W konferencji wzięło udział około 60 uczestników reprezentujących różne środowiska związane z dydaktyką chemii od studentów począwszy, poprzez nauczycieli z gimnazjów, liceów aż po profesorów uniwersyteckich z różnych ośrodków akademickich. W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Hanna Gulińska – honorowa przewodnicząca sekcji dydaktyki, prof. UŁ Robert Zakrzewski – obecny przewodniczący sekcji, prof. UŁ Damian Plażuk, mgr Witold Anusiak – koordynator nowej podstawy programowej z chemii, mgr Krzysztof Kuśmierczyk – nauczyciel V Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, wychowawca wielu laureatów olimpiady chemicznej, dr inż. Justyna Staluszka – nauczycielka z I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi również wychowawca wielu laureatów olimpiady chemicznej.Konferencję zorganizowała Sekcja Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w zarządzie której jest Zbigniew Rzemieniuk
Konferencja miała roboczy charakter, składały się na to wykłady i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości i uczestników konferencji. Pierwszego dnia przy ognisku odbyły się pokazy przygotowane przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Nocne pokazy luminescencyjne”. Konferencja w dużej swej części poświęcona była nowej podstawie programowej, a wstępem do dyskusji było wystąpienie mgr Witolda Anusiaka i wykład prof. Hanny Gulińskiej. Gościliśmy też trzy osoby z Centrum Chemii w Małej Skali, którzy przeprowadzili dla uczestników konferencji 2 warsztaty dotyczące właściwości pierwiastków grupy 17.Odbyła się też sesja posterowa, w czasie której kilku uczestników prezentowało swoje badania lub innowacje dydaktyczne.
Program konferencji i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem.

Informacje

I Powiatowy Turniej Chemiczny

W dniu 8 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie odbędzie się I Powiatowy Turniej Chemiczny. Turniej jest kontynuacją Lubelskiego Turnieju Chemicznego, którego ostatnia edycja miała miejsce w ubiegłym roku, a w związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów nie we wszystkich szkołach funkcjonują zespoły szkół, zatem niemożliwe byłoby skompletowanie drużyn składających się z uczniów klas VII. Ponieważ w naszym powiecie w większości mamy zespoły szkół dlatego bez większych problemów można stworzyć drużyny składające się z uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum.
Konkurs będzie składał się z 3 części: testu pisemnego pisanego przez każdego ucznia na swoim poziomie, konkurencji zespołowych przygotowanych
przez organizatorów oraz quizu w Kahoot!
Autorką zadań jest pomysłodawczyni turnieju, który odbywał się przez 8 kolejnych lat Aleksandra Reder z Zamościa.
W chwili obecnej zgłosiło się 6 drużyn z powiatu krasnostawskiego, a patronatem turniej objęła Sekcja Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Przewodniczący Rady Powiatu i Burmistrz Krasnegostawu.

Konkurs chemiczny 2017/18

25 października odbył się etap szkolny konkursu chemicznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W konkursie startowali: Anna Olech, Jakub Walczyński i Bartosz Zduńczuk. Do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani: Anna Olech i Jakub Walczyński. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Etap rejonowy odbył się 24 listopada. Niestety nikt nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, jednak Ania Olech uzyskała najlepszy wynik w naszym powiecie i gdyby konkurs odbywał się wg ubiegłorocznych zasad to Ania zakwalifikowałaby się do konkursu wojewódzkiego.

Konkurs chemiczny 2017/18

Tegoroczny regulamin konkursu i wymagania poniżej do poobrania. Niestety w tym roku zmiany dość duże i w związku z tym szanse na uzyskanie tytuł laureata małe, ale spróboować można. Przykro, że kuratorium nie mysli o tych którzy przygotowują i się przygotowują do konkursów. Pozozstawiamy to bez dalszego komentarza.

Pobierz pliki

Kilka zdań o stronie...

Strona poświęcona nauce chemii w gimnazjum. Znajdziecie na niej podstawowe informacje o programie nauczania chemii w Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej i Gimnazjum Nr 5 w Krupem. Znajduje się tu też Przedmiotowy System Oceniania, Ciekawostki chemiczne a także galerie zdjęć i filmów wykonanych w czasie różnych zajęć z chemii. Znajdują się tu również zadania i linki do ciekawych stron związanych z chemią.
W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 żegnam się na razie na rok z gimnazjum w Krupem i podejmuję pracę w Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie.
Na jednej z podstron Galerii znajdują się informacje i zdjęcia o konferencjach i szkoleniach nauczycieli chemii w jakich uczestniczyłem - podstrona Galerii - Nauczyciele.

Trwają prace nad publikacją sfilmowanych doświadczeń.

Zapraszam do obejrzenia strony.

lub wpisz w wyszukiwarce facebooka

@chemicy


E-podręcznik

Zachęcam do korzystania z e-podręcznika. Klikając w obrazek przeniesiesz się na stronę e-podręcznika z chemii. Na razie z chemii dostępna jest 1 część. Wszystkie e-podręczniki do gimnazjum znajdują się tutaj
Poniżej skrócone linki do każdej części e-podręcznika:
Chemia część 1 
Chemia część 2 

Ważne informacje
dla uczniów klas III

Centralna Komisja Egza- minacyjna udostępnia dla Was przykładowe zestawy zadań egzamina-cyjnych dla każdej części egzaminu gimnazjalnego. Po kliknięciu w logo CKE zostaniecie przeniesieni na stronę z tymi zada-niami.

Zachęcam także do skorzystania z bazy zadań (BND - Baza Narzędzi Dydaktycznych) wg nowej formuły na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych, wystarczy kliknąć w poniższe logo aby przejść na stronę. Znajdziecie tu przykładowe zadania wg nowej formuły ze wszystkich przedmiotów.

Zachęcam do sprawdzenia, utrwalenia swojej wiedzy korzystając ze strony edukator.pl. Na stronie znajduje się bardzo wiele materiałów w formie elektronicznej. Klikając w logo zostaniecie przeniesieni na stronę poświęconą chemii.

Nasze sukcesy

Międzygimnazjalny Konkurs „Chemionerzy”

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie odbył się XV konkurs pod nazwą „Chemionerzy”. Konkurs organizowany jest na podobnej zasadzie jak telewizyjny turniej Milionerzy. W tym roku 4 uczniów naszej szkoły brało w nim udział, z gimnazjum w Siennicy Nadolnej Norbert Kaluźniak i Jakub Walczyński, a z gimnazjum w Krupem Karol Chudziak i Joanna Daniluk. Do finału w pierwszej kolejności udało się zakwalifikować Norbertowi i brali udział wraz z Jakubem w konkursie na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Niestety przy 10 000 pkt. grę zakończyli na pytaniu dotyczącym kierunków studiów naszej noblistki, ale liczyła się tu zabawa a nie zdobyte punkty. Drużyna zdobywając 10 000 pkt. zajęła w konkursie 3 miejsce.

Etap okręgowy
VIII Lubelskiego
Turnieju Chemicznego

W dniu 16 maja 2017 r. w Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej odbył się etap okręgowy VIII Lubelskiego Turnieju Chemicznego.
W turnieju w całym województwie wzięło udział 39 drużyn
W naszym okręgu startowało 5 trzyosobowych drużyn składających się z uczniów klasy I, II i III: Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, Gimnazjum Nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem, Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, Zespół Szkół w Siennicy Różanej i Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. 
Uczniowie w pierwszej części konkursu zmagali się z zadaniami – każdy na swoim poziomie. Następnie uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane przez każdą z drużyn zespołowo. W sumie konkurencji zespołowych odbyło się 9, z tego 4 to konkurencje przygotowane przez organizatorów.
Indywidualnie w naszym okręgu zwycięstwo odnieśli:
Mateusz Gawiński z Zespołu Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie – uczeń klasy I, Gabriela Sadlak z Niepublicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie – uczennica klasy II i Norbert Kaluźniak z Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej. Norbert jako jedyny uzyskał maksymalną liczbę punktów, a w całym województwie 6 uczniów spośród 117 uzyskało wynik maksymalny.
Drużynowo po obu częściach turnieju zwyciężyła drużyna z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie i ta drużyna będzie reprezentowała nasz okręg w czasie eliminacji wojewódzkich na UMCS w Lublinie w dniu 9 czerwca. II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Krupem, a III z Gimnazjum w Siennicy Różanej.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i rywalizację, gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
Do etapu wojewódzkiego awansowało 14 drużyn.
Poniżej mapka uczestników turnieju i zdjęcia. 

Wręczenie nagród laureatom na KUL

Uroczystość wręczenia nagród laureatom W dniu 11 maja 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się miła uroczystość. Dwaj uczniowie Gminy Krasnystaw znaleźli się w gronie tych, którzy otrzymali z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk nagrody i dyplomy za uzyskanie tytułu laureata w konkursie chemicznym. Tytuł laureata w tym roku uzyskał Norbert Kaluźniak z naszego gimnazjum i Karol Chudziak z Gimnazjum Nr 5 w Krupem. Opiekunem obu uczniów jest Zbigniew Rzemieniuk. W czasie uroczystości okazało się, że, Zbigniew Rzemieniuk to jedyny nauczyciel, którego uczniowie wywodzą się z dwóch różnych szkół.Uczniom i ich opiekunowi towarzyszyli dyrektorzy z naszego gimnazjum Małgorzata Policha i z gimnazjum w Krupem Henryk Długosz.Uroczystość odbywała się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w auli Centrum Transferu Wiedzy i zgromadziła laureatów tegorocznych konkursów, nauczycieli - opiekunów uczniów, dyrektorów szkół oraz rodziny laureatów. 

2 laureaci konkursu chemicznego 
Karol Chudziak
i Norbert Kaluźniak


Kreator www - przetestuj za darmo