Powiatowy Turniej Chemiczny

W roku szkolnym 2017/2018 nie był organizowany Lubelski Turniej Chemiczny ze względu na to iż nie w każdej szkole był zespół szkół i możnaby było skompletować drużynę z uczniów klas VII oraz II i III gimnazjum. Postanowilismy zorganizować turniej o mniejszym zasięgu - Powiatowy Turniej Chemiczny dla uczniów szkół powiatu krasnostawskiego.
W dniu 8 czerwca 2018 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie odbył się I Powiatowy Turniej Chemiczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Patronat nad turniejem objęli: Sekcja Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Przewodniczący Rady Powiatu i Burmistrz Krasnegostawu.
W Turnieju wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn składających się z uczniów klas 7, II gimnazjum i III gimnazjum z następujących szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im Jana Pawła II w Krasnymstawie. Uczniowie najpierw pisali test na poziomie swojej klasy, a następnie przeprowadzono 4 konkurencje zespołowe oraz Quiz na platformie Kahoot!.
Po zsumowaniu wszystkich punktów za test i konkurencje zespołowe największą liczbę punktów uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 4, II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, a III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5.
Indywidualnie w każdej kategorii zwyciężyli:
w klasie 7: Julia Zakrzewska ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w klasie II gimnazjum: Mateusz Gawiński ze Szkoły Podstawowej Nr 4
a w klasie III gimnazjum: Izabela Bobel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej.
Nagrodę dla zwycięskiej drużyny ufundował przewodniczący rady powiatu Marek Nowosadzki, zaś pozostałe nagrody ufundowało kilku sponsorów.
Specjalne podziękowania składamy Aleksandrze Reder z Zamościa, która przygotowała zadania i w znaczący sposób pomogła nam w przeprowadzeniu turnieju. 
Również chcemy podziękować nauczycielom opiekunom drużyn za przygotowanie drużyn do konkursu, a także za pomoc w jego przeprowadzeniu.
Dziękujemy również uczniom z klasy II b gimnazjum za pomoc w czasie konkursu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Kreator www - przetestuj za darmo