Wod@ - wyjątkowy związek chemiczny

Informacje o projekcie

Opis projektu
 • Projekt ma na celu przybliżenie uczniom gimnazjum znającym już podstawowe informacje o wodzie większej ilości informacji na temat wody.
 • Uczniowie zobaczą gdzie woda ma swój początek w gospodarstwie domowym, a także jak oczyszcza się powstające ścieki.
 • Projekt jest realizowany z przedmiotu chemia, a więc uczniowie zbadają skład chemiczny, właściwości fizyczne i chemiczne wody, a także poznają sposoby otrzymywania jej w różnych reakcjach chemicznych.
 • Zbadają wodę występującą w przyrodzie: sprawdzą jaką temperaturę ma woda na różnych głębokościach, zbadają co żyje w wodzie, w rzece i jeziorze, uwolnią „uwięzioną” wodę, a także przeprowadzą wiele innych badań związanych z wodą.Ponadto uczniowie w czasie realizacji projektu nauczą się pracy w „chmurze” z zastosowaniem narzędzi Google: dokumenty, arkusze, prezentacje, formularze.

Cele projektu
 • opisanie właściwości wody i zaprezentowanie właściwości wody w trzech stanach skupienia - doświadczenia
 • opisanie i zaprezentowanie niezwykłych właściwości wody
 • zbadanie składu chemicznego wody
 • otrzymywanie wody w różnych reakcjach chemicznych, doświadczenia
 • uzdatnianie wody - jak działa zakład uzdatniania? - wycieczka 
 • ścieki i ich oczyszczanie - jak działa oczyszczalnia ścieków? - wycieczka 
 • przeprowadzenie badań dotyczących zbiorników wodnych

Miejsce i czas realizacji projektu
Projekt realizowany będzie w Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej i najbliższej okolicy. Realizacja projektu rozpocznie się 1 grudnia 2014 r., a zakończy 1 maja 2015 r. 

Uczestnicy projektu:
 • Julia Ilnicka
 • Aleksandra Rękas
 • Przemysław Skiba
 • Mateusz Wach

Jaką drogę przebywa woda?

11 grudnia udaliśmy się do Krasnegostawu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej gdzie po Zakładzie Uzdatniania Wody oprowadził nas kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pan Ryszard Kozłowski. Zobaczyliśmy z bliska urządzenia, które odpowiedzialne są za uzdatnienie wody i wysłanie jej do odbiorców: mieszkańców i zakładów itp. 
Po zwiedzeniu zakładu, udaliśmy się do Oczyszczalni Ścieków na ul. Zawieprze gdzie kierownik oczyszczalni ścieków pan Radosław Rysak oprowadził nas po oczyszczalni i pokazał nam na czym polega oczyszczanie ścieków metodami fizycznymi i biologicznymi. Obejrzeliśmy z bliska pracę oczyszczalni co można zobaczyć na zdjęciach.

Badanie temperatury wody na różnych głębokościach

Męska część grupy biorącej udział w realizacji projektu wybrała się nad zalew aby dokona pomiaru temperatury wody na różnych głębokościach. Pomiaru dokonywaliśmy przy pomocy sondy podłączonej do miernika. Odczytany opór elektryczny zmierzony sondą zamienialiśmy na temperaturę.

Badanie wody przyniesionej ze stawu

Przyniesiona woda ze stawu w kolejną sobotę została przebadana. Przy pomocy zestawu z laserem obejrzeliśmy kroplę wody na obrazie powstałym przy powiększeniu. Obejrzelismy też próbki przy pomocy przyrządów optycznych. 

Kreator www - przetestuj za darmo