Propozycje projektów dla klas II  w roku szk. 2013/2014

1) Woda wyjątkowy związek chemiczny
2) Zasady w każdym domu
3) Kwasy nie takie straszne
4) Sole wokół nas

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz.

Dokumenty

Ciekawa chemia
autorzy programu: prof. dr hab. Hanny Gulińska i mgr Janina Smolińska
Program realizowany jest w klasach I-III gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010.
Podręczniki mają numer dopuszczenia MEN - Numer aprobaty: 40/1-3/2015/z1.
Podręcznik wydany jest w 3 częściach, do których również wydane są zeszyty ćwiczeń. 
W klasach I w obu szkołach od roku szkolnego 2009/2010 i w kolejnych, nauka odbywa się w oparciu o program i podręcznik „Ciekawa chemia” kolejne części 1, 2 i 3. Obowiązuje podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

W Krasnymstawie można nabyć podręczniki i ćwiczenie korzystając z internetowego zamówienia w księgarni Conrad znajdującej się w Galerii „Perła” ul. Poniatowskiego 4, zamówienia można składać również przez internet http://conrad24.pl/
Sprawdziany i kartkówki

 • Po każdym dziale, a jest ich 11 jest powtórzenie, a po nim sprawdzian, czyli sprawdzianów jest 11. 
 • Nieobecność na sprawdzianie nie zwalnia z napisania sprawdzianu, sprawdzian należy napisać na najbliższej lekcji lub po uzgodnieniu ze mną na kolejnej.
 • W dniu w którym jest powtórzenie piszecie kartkówkę lub krótki test.
 • Kartkówki są po 3-4 lekcjach zapowiedziane, jeśli kogoś nie ma, kartkówkę pisze na najbliższej lekcji na której się pojawi.
System oceniania
celujący — ponad 100%
bardzo dobry — 91 – 100%
dobry — 76 – 90%
dostateczny — 51 – 75%
dopuszczający — 31 – 50%
niedostateczny — 0 – 30%

Rozkład zajęć przedstawia się następująco:

w Siennicy Nadolnej:
 • kl.I - 2 godziny tygodniowo 
  kl.II - 1 godzina tygodniowo 
  kl.III - 1 godziny w I półroczu, w II 2 godziny tygodniowo

w Krupem:
 • kl.I - 2 godziny tygodniowo
  kl.II - 1 godzina tygodniowo
  kl.III - 2 godziny w I półroczu, w II 1 godzina tygodniowo

Realizacja podstawy programowej wg programu „Ciekawa chemia”

Klasa I (2 godziny):

Świat substancji
Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych
Łączenie się atomów
Gazy i ich mieszaniny
Woda i roztwory wodne
Wodorotlenki a zasady
Kwasy

Klasa II (1 godzina):
Sole
Węglowodory

Klasa III (2 lub 1 godzina w I semestrze i 1 lub 2 godziny w II półroczu):

Pochodne węglowodorów

Substancje o znaczeniu biologicznym

Powtórzenia wszystkich działów.

Kreator www - przetestuj za darmo