Konkurs chemiczny

Mikołaj Kalisz 
kolejnym laureatem
Stało się. Wyczekiwany od kilku lat laureat z chemii pojawił się, został nim Mikołaj Kalisz z klasy VIII. Mikołaj będąc uczniem klasy VII został laureatem z języka polskiego, co zwalnia go z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, również jest finalista z matematyki w etapie wojewódzkim. 
W tym roku startował w 2 konkursach -  z języka angielskiego i dzień później z chemii. 30 stycznia 2020 r. rozwiązywał zadania w etapie wojewódzkim z chemii i dzisiaj tj. 12 lutego oficjalnie uzyskał tytuł laureata z chemii i finalisty z języka angielskiego. 
W konkursie brało udział 27 uczniów zakwalifikowanych do tego etapu, 15 z nich uzyskało tytuł laureata. W finale uzyskał wynik 37/40.

Wręczenie nagród laureatom na KUL

Uroczystość wręczenia nagród laureatom W dniu 11 maja 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się miła uroczystość. Dwaj uczniowie Gminy Krasnystaw znaleźli się w gronie tych, którzy otrzymali z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk nagrody i dyplomy za uzyskanie tytułu laureata w konkursie chemicznym. Tytuł laureata w tym roku uzyskał Norbert Kaluźniak z naszego gimnazjum i Karol Chudziak z Gimnazjum Nr 5 w Krupem. Opiekunem obu uczniów jest Zbigniew Rzemieniuk. W czasie uroczystości okazało się, że, Zbigniew Rzemieniuk to jedyny nauczyciel, którego uczniowie wywodzą się z dwóch różnych szkół. Uczniom i ich opiekunowi towarzyszyli dyrektorzy z naszego gimnazjum Małgorzata Policha i z gimnazjum w Krupem Henryk Długosz.Uroczystość odbywała się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w auli Centrum Transferu Wiedzy i zgromadziła laureatów tegorocznych konkursów, nauczycieli - opiekunów uczniów, dyrektorów szkół oraz rodziny laureatów. 

2 laureaci konkursu chemicznego
Karol Chudziak i Norbert Kaluźniak

Najlepsza wiadomość tegorocznych Walentynek - mamy 2 laureatów konkursu chemicznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Norbert Kaluźniak z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej i Karol Chudziak z Gimnazjum Nr 5 w Krupem zostali laureatami konkursu chemicznego, opiekunem jest Zbigniew Rzemieniuk. Konkurs odbył się 3 lutego 2017 r. w Społecznym Liceum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.
Historia lubi się powtarzać i po cichu na to liczyliśmy. Cztery lata temu inny Karol (Karol Furman) z Gimnazjum Nr 5 i sąsiad Norberta (Grzesiek Łazeba) z Gimnazjum Nr 1 zostali laureatami.
Brawo chłopaki!
Karol Chudziak — Gimnazjum Nr 5 w Krupem.
Norbert Kaluźniak — Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej.

Julia Ilnicka finalistką wojewódzkiego konkursu chemicznego

Nasza uczennica z III klasy Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej Julia Ilnicka zostałą finalistką wojewódzkiego konkursu chemicznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Etap wojewódzki odbył się 2 lutego 2016 r. w Lublinie, do tytułu laureata Julii zabrakło 4 punkty. Julia jest jedyną finalistką z gimnazjum etapu wojewódzkiego konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w gminie Krasnystaw.

Wręczenie nagród laureatom konkursów przedmiotowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski 14/05/2015

W dniu 14. maja 2015 r. w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych. Bartosz Bańka, który w tym roku jest jedynym laureatem z naszej szkoły wraz z nauczycielem chemii Zbigniewem Rzemieniukiem i dyrektor szkoły Małgorzatą Polichą odebrał nagrodę za tytuł laureata z chemii, nauczyciel i dyrektor otrzymali podziękowanie.

Bartosz Bańka laureatem!

W dniu 13/03/2015 r. na stronie LSCDN pojawiły się wyniki konkursu chemicznego. Znakomitym wynikiem może pochwalić się Bartosz, stracił tylko 1 punkt i w konkursie Lubelskiego Kuratora Oświaty uzyska tytuł laureata. Cieszy nas ta wysoka lokata uzyskana dzięki ciężkiej i systematycznej pracy. Gratulujemy sukcesu.
Poniżej prezentujemy małą fotogalerię z zajęć z Bartoszem z przygotowań do konkursu. Wyniki znajdują się tutaj.

II wynik w województwie Bartosza 2014/2015

Bardzo miłą wiadomość odczytaliśmy dziś (15/01/2015) ze strony Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, że nasz uczeń - Bartosz Bańka uzyskał 38 pkt. na 40 możliwych do uzyskania i dzięki temu znalazł się wśród najlepszych uczniów z województwa lu-belskiego. W konkursie okręgowym brało udział 189 uczniów z całego województwa, a do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 58 uczniów.
Barosz w ubiegłym roku w V Lubelskim Turnieju Chemicznym zajął w województwie I miejsce wśród uczniów klas II.  Wyniki znajdują się tutaj.

Coroczne spotkanie
Wójta Gminy Krasnystaw
z laureatami konkursów

W dniu 27. czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Krasnymstawie odbyła się uroczystość w czasie której Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński, jak co roku uhonorował laureatów konkursów przedmiotowych, nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów i dyrektorów szkół do których uczęszczają uczniowie. W spotkaniu uczestniczyła zastępca wójta Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz specjalista do sparw oświaty Anna Rapa.
W tym roku laureatów było 4, a byli nimi: Paweł Parzymies z Zespołu Nr 4 w Małochwieju, nauczyciel – Hanna Czuba, dyrektor – Wiesław Bojarczuk, Magdalena Mazurek z Zespołu Nr 3, nauczyciel – Danuta Hus, dyrektor – Danuta Bąk, Karol Furman z Zespołu Nr 5, nauczyciel Zbigniew Rzemieniuk, dyrektor – Henryk Długosz i Grzegorz Łazeba z Zespołu Nr 1, nauczyciel – Zbigniew Rzemieniuk, dyrektor – Małgorzata Policha
Ten rok zaowocował aż 4 laureatami, którzy przebyli trudną drogę do uzyskania tego tytułu, etap rejonowy był jednym z najtrudniejszych w historii dotychczasowych konkursów, ale dzięki ciężkiej pracy osiągnęli sukces. Uczniowie z rąk wójta otrzymali cenne nagrody książkowe, a nauczyciele i dyrektorzy podziękowania. Wójt gminy corocznie z okazji Dnia Edukacji przyznaje nagrody dla nauczycieli, którzy osiągnęli ze swoimi uczniami sukcesy na etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych 
Katolicki Uniwersytet Lubelski - 24/05/2013

W dniu 24. maja 2013 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych. Uroczystyość miała swoje miejsce w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Karol Furman i Grzesiek Łazeba odebrali z rąk kuratora oświaty w Lublinie Krzysztofa Babisza nagrody książkowe i dyplomy. Podziękowania otrzymali także dyrektorzy: Małgorzata Policha i Henryk Długosz oraz nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu - Zbigniew Rzemieniuk.

Finał konkursu chemicznego 2012/2013
Mamy dwóch laureatów!

7. lutego 2013 r. w Lublinie w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki oraz w Gimnazjum Nr 9 odbył się finał konkursu chemicznego organizowanego przez lubelskiego Kuratora Oświaty. Karol Furman z Gimnazjum Nr 5 w Krupem i Grzegorz Łazeba z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej w czasie 90 minut zmierzyli się z 14 zadaniami. 
Konkurs rozpoczął się od eliminacji szkolnych 11. października 2012 r. W etapie okręgowym w dniu 5. grudnia, który był bardzo trudny, Karol zdobył 30 punktów zajmując w naszym rejonie I miejsce, zaś Grzesiek zajął II miejsce uzyskując 22 punkty.W konkursie wojewódzkim obaj chłopcy uzyskali ten sam wynik tj. 34/40, dzięki temu obaj uzyskując 85% zostali laureatami konkursu chemicznego.
Poniżej mała galeria zdjęć z przygotowania do konkursu.
Wyniki znajdują się tutaj.

Konkurs chemiczny 2012/2013
— etap rejonowy

W dniu 5. grudnia 2012 r. odbył się etap rejonowy konkursu z chemii organi-zowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkurs składał się z 12 zadań o bardzo wysokim stopniu trudności. Do zdobycia było 40 punktów.
Z pierwszysch informacji wynika, że najlepszy wynik spośród 9 uczestników konkursu w Krasnymstawie uzyskał Karol Furman - 30 pkt., drugi wynik Grzegorz Łazeba - 22 pkt. Poniżej malutka galeria zdjęć.
Dzisiaj, w Mikołajki, odbyła się weryfikacja i ze wstępnych informacji wynika, że obaj nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Dodatkowo Grzesiek jest pierwszym w historii finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.
Wyniki konkursu znajdują się tutaj. 24. grudnia podano oficjalne wyniki. Według nich Karol i Grzesiek są oficjalnie finalistami konkursu woje-wódzkiego.

Spotkanie w Urzędzie Gminy

W dniu 28. czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Krasnystaw odbyło się spotkanie laureatów konkursów przedmiotowych:
Agaty Korszli - laureatki konkursu przyrodni-czego z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej i Michała Kostrzanowskiego - laureata konkursu chemicznego z Gimnazjum w Krupem z Wójtem Gminy Krasnystaw Januszem Korczyńskim i Głów-nym inspektorem ds. oświaty w Gminie Krasnystaw Anną Rapą.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto dyrektorzy obu szkół: Małgorzata Policha i Henryk Długosz oraz nauczyciele - opiekunowie laureatów: Alicja Jabłoń-ska i Zbigniew Rzemieniuk. Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe.
Po części oficjalnej odbyła się rozmowa poświęcona, wymieniono się uwaga-mi i spostrzeżeniami dotyczącymi oświaty w Gminie Krasnystaw.

Wręczenie nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych — Katolicki Uniwersytet Lubelski 

23. maja 2012 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Sukces Michała Kostrzanowskiego

Michał Kostrzanowski (rok szkolny 2011/2012) z Gimnazjum Nr 5 w Krupem został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego organizo-wanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie zajmując II miejsce uzyskując 37 punktów na 38 możliwych do zdobycia.
Michał w konkursie szkolnym zdobył 48 punktów na 50, a w konkursie rejonowym zajął pierwsze miejsce uzyskując 37 punktów na 40. Michał jest od roku laureatem konkursu z biologii, opiekunem Michała była Anna Dudek - nauczycielka biologii w Gimnazjum Nr 5 w Krupem. W prasie lokalnej opublikowaliśmy artykuł na temat konkursu. 

Turnieje i inne konkursy chemiczne

I Powiatowy Turniej Chemiczny

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie odbył się I Powiatowy Turniej Chemiczny. Turniej jest kontynuacją Lubelskiego Turnieju Chemicznego, którego ostatnia edycja miała miejsce w ubiegłym roku, a w związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów nie we wszystkich szkołach funkcjonują zespoły szkół, zatem niemożliwe byłoby skompletowanie drużyn składających się z uczniów klas VII.
Nasza drużyna w składzie: Dawid Ćwirta kl. 7, Patryk Bogusz kl. 2 gimnazjum i Anna Olech kl. 3 gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej zajęła drużynowo II miejsce.

Międzygimnazjalny Konkurs „Chemionerzy”

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie odbył się XV konkurs pod nazwą „Chemionerzy”. Konkurs organizowany jest na podobnej zasadzie jak telewizyjny turniej Milionerzy. W tym roku 4 uczniów naszej szkoły brało w nim udział, z gimnazjum w Siennicy Nadolnej Norbert Kaluźniak i Jakub Walczyński, a z gimnazjum w Krupem Karol Chudziak i Joanna Daniluk. Do finału w pierwszej kolejności udało się zakwalifikować Norbertowi i brali udział wraz z Jakubem w konkursie na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Niestety przy 10 000 pkt. grę zakończyli na pytaniu dotyczącym kierunków studiów naszej noblistki, ale liczyła się tu zabawa a nie zdobyte punkty. Drużyna zdobywając 10 000 pkt. zajęła w konkursie 3 miejsce.

Etap okręgowy VIII Lubelskiego
Turnieju Chemicznego

W dniu 16 maja 2017 r. w Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej odbył się etap okręgowy VIII Lubelskiego Turnieju Chemicznego.
W turnieju w całym województwie wzięło udział 39 drużyn
W naszym okręgu startowało 5 trzyosobowych drużyn składających się z uczniów klasy I, II i III: Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, Gimnazjum Nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem, Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, Zespół Szkół w Siennicy Różanej i Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. 
Uczniowie w pierwszej części konkursu zmagali się z zadaniami – każdy na swoim poziomie. Następnie uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane przez każdą z drużyn zespołowo. W sumie konkurencji zespołowych odbyło się 9, z tego 4 to konkurencje przygotowane przez organizatorów.
Indywidualnie w naszym okręgu zwycięstwo odnieśli:
Mateusz Gawiński z Zespołu Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie – uczeń klasy I, Gabriela Sadlak z Niepublicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie – uczennica klasy II i Norbert Kaluźniak z Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej. Norbert jako jedyny uzyskał maksymalną liczbę punktów, a w całym województwie 6 uczniów spośród 117 uzyskało wynik maksymalny.
Drużynowo po obu częściach turnieju zwyciężyła drużyna z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie i ta drużyna będzie reprezentowała nasz okręg w czasie eliminacji wojewódzkich na UMCS w Lublinie w dniu 9 czerwca. II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Krupem, a III z Gimnazjum w Siennicy Różanej.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i rywalizację, gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
Do etapu wojewódzkiego awansowało 14 drużyn.
Poniżej mapka uczestników turnieju i zdjęcia. 

Etap wojewódzki
VII Lubelskiego Turnieju Chemicznego

2 czerwca na Wydziale Chemii UMCS odbył się etap wojewódzki VII Lubelskiego Turnieju Chemicznego w ktorym wzięła udział reprezentacja z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej w składzie: Jakub Walczyński, Norbert Kaluźniak i Julia Ilnicka.
Nasza drużyny zajęła VII miejsce na 13 startujących drużyn.
Poniżej krótka fotorelacja.
Link do krótkiej relacji w radiu Lublin - posłuchaj.

Etap okręgowy
VII Lubelskiego Turnieju Chemicznego

Etap okręgowy VII Lubelskiego Turnieju Chemicznego już za nami. W naszym okręgu w którym startowało 5 drużyn zwyciężyła drużyna z gimnazjum w Siennicy Nadolnej w składzie: kl. I Jakub Walczyński, kl. II Norbert Kaluźniak, kl. III Julia Ilnicka. II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie w składzie: Jacek Mąka, Maciej Kowalczyk i Michał Bojarczuk, a III miejsce drużyna z Gimnazjum Nr 5 w Krupem w składzie Joanna Daniluk, Karol Chudziak i Adrian Kostrzanowski.
Indywidualnie zwycięstwo odnieśli: kl. I - Maria Leszczyńska z Gimnazjum w Siennicy Różanej, kl. II - Norbert Kaluźniak i kl. III - Julia Ilnicka oboje z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Turnieju, a zwycięzcom gratulujemy. Na finał wojewódzki pojedzie na pewno drużyna z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej. W etapie wojewódzkim weźmie udział maksymalnie 13 drużyn. Etap wojewódzki odbędzie się 2 czerwca w Lublinie.
Drużyna z Siennicy Nadolnej 3 raz z rzędu zwyciężyła etap okręgowy począwszy od V Turnieju.

Etap wojewódzki VI Lubelskiego Turnieju Chemicznego

W dniu 12 czerwca 2015 r. w Lublinie na UMCS odbył się etap wojewódzki VI Lubelskiego Turnieju Chemicznego. Nasza drużyna w składzie: Norbert Kaluźniak (kl. I), Julia Ilnicka (kl. II) i Bartosz Bańka (kl. III) zajęła VI miejsce na 14 startujących drużyn, opiekunem drużyny był Zbigniew Rzemieniuk. Należy podkreślić, że różnice punktowe między drużynami były minimalne, bo I drużyna uzyskała łącznie 93 pkt., a kolejne drużyny 89, 84, 83,5, 83, a my uzyskaliśmy 82 pkt., czyli tak jak rok temu zabrakło nam 2 pkt. do 3 miejsca.
Turniej składał się z 3 części: testu indywidualnego – każdy uczeń pisze na poziomie swojej klasy, testu z języka angielskiego (konkurencja zespołowa) oraz części laboratoryjnej, w której drużyna ma za zadanie zidentyfikować 5 roztworów.
W tym miejscu należy zauważyć, że nasza drużyna po testach zajmowała 4 miejsce, ale co ważne 2 uczniów z naszej drużyny zwyciężyło w swojej kategorii klasy tj. Norbert Kaluźniak wśród uczniów klas I i Bartosz Bańka wśród uczniów klas III. W przypadku klas III aż 8 uczniów uzyskało maksymalny wynik i w związku z tym została przeprowadzona dogrywka w której najlepszym okazał się Bartosz.
Gratulacje dla całej drużyny!

Etap okręgowy VI Lubelskiego Turnieju Chemicznego

Pomysłodawczynią turnieju i główną organizatorką jest Aleksandra Reder z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu i wsparciu Zakładu Dydaktyki Chemii UMCS w osobie pana dr. hab. Ryszarda Janiuka. W turnieju brało udział wielu laureatów i uczniów, którzy później uzyskiwali tytuły laureatów konkursu chemicznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Od początku jego istnienia bierze udział drużyna z Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie, a od drugiego turnieju również drużyny z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej i Gimnazjum Nr 5 w Krupem. W roku 2014 Turniej rozszerzył swój zasięg i stał się konkursem o wojewódzkim.
Podczas turnieju gościliśmy: Aleksandrę Reder – konsultanta Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, dr. hab. Ryszarda Macieja Janiuka – kierownika Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Marka Nowosadzkiego – przewodniczącego Rady Powiatu Krasnystaw, Ewelinę Janowczyk – kierownika referatu oświaty w Gminie Krasnystaw, Henryka Długosza – dyrektora Zespołu Nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem oraz dyrekcję naszej szkoły: dyrektor Małgorzatę Polichę i wicedyrektor Dorotę Kostecką-Marchewę.
Gośćmi specjalnymi turnieju byli: Włodzimierz Kuśmierczuk – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego i Liceum Społecznego im. Unii Europejskiej w Zamościu, który przygotowywał Michał Kostrzanowskiego do olimpiady chemicznej oraz Michała Kostrzanowskiego – laureat 61. Olimpiady Chemicznej, uczestnik II i laureat III Regionalnego Turnieju Chemicznego.
Nauczyciele opiekunowie drużyn: Hanna Czuba – Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym, Małgorzata Domańska – Gimnazjum w Siennicy Różanej, Danuta Hus – Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie, Alicja Skiba – Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie i Zbigniew Rzemieniuk – Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej i Gimnazjum Nr 5 w Krupem. W turnieju wzięli udział wszyscy laureaci konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z terenu powiatu krasnostawskiego: Paulina Kostrzanowska – Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym, Aleksandra Zielińska – Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie, Bartosz Bańka – Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej.
Sponsorami naszego turnieju byli:
Przewodniczący Rady Powiatu Krasnystaw Marek Nowosadzki, Firma Agrohurt s.j. Janina i Henryk Żebrowski z Krasnegostawu, Firma Marchewka s.c. Michał Marchewka z Żółkiewki, Notariusz Maria Skubisz z Krasnegostawu, Komornik Sądowy Tomasz Fornalski z Krasnegostawu, ARDOM Mariusz Iłowiecki z Krasnegostawu, Stacja Paliw Ryszard Kogut z Krasnegostawu, Firma WOJTAL Zbigniew Wojtal z Siennicy Nadolnej, Firma Mikro-Serwis s.c. z Krasnegostawu, Cukiernia Robert Kawa oraz Elewarr sp. z o.o. oddział w Krupcu.
Zwycięska drużyna w etapie okręgowym VI Lubelskiego Turnieju Chemicznego w Siennicy Nadolnej to drużyna w składzie: Norbert Kaluźniak, Julia Ilnicka i Bartosz Bańka pod opieka Zbigniewa Rzemieniuka z Gimnazjum Nr w im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, 2 miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie w składzie: Maciej Kowalczyk, Michał Bojarczuk i Aleksandra Zielińska, a 3 miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym w składzie: Kacper Chwaszcz, Kornelia Szymańska i Paulina Kostrzanowska. Indywidualnie I miejsce zajęli: Maciej Kowalczyk z klasy I z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie, Julia Ilnicka z kl. II i Bartosz Bańka z kl. III oboje z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej.
Konkurs wojewódzki odbędzie się 12 czerwca w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w auli nowego instytutu informatyki oraz w laboratoriach Małej Chemii.
W dniu 18 maja 2015 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje okręgowe VI Lubelskiego Turnieju Chemicznego. W tym etapie wzięło udział 38 drużyn, a turniej odbywał się w Lublinie (LSCDN i Gimnazjum nr 27) - 17 drużyn, w Siennicy Nadolnej (Gimnazjum Nr 1) - 6 drużyn, we Włodawie (Gimnazjum nr 2) - 4 drużyny, w Zamościu (Gimnazjum nr 7) - 11 drużyn. Etap wojewódzki odbędzie się na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.
Organizatorem turnieju są: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Chemii w Lublinie. Patronat nad turniejem objęli: Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. dr hab. Bogusław Buszewski: oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. 

V Lubelski Turniej Chemiczny
— etap wojewódzki

W dniu 13. czerwca 2014 r. w piątek w Lublinie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbył się V Lubelski Regionalny Turniej Chemiczny organizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Chemii UMCS w Lublinie w którym wzięło udział 13 drużyn z całego województwa lubelskiego. Nasza drużyna w składzie: Julia Ilnicka, Bartosz Bańka i Emil Danieluk, zajęła V miejsce. Bartosz Bańka został zwycięzcą turnieju indywidualnie jako drugoklasista i uzyskał tytuł laureata turnieju
Nasz zespół uzyskał w sumie 46/60 pkt. z testów pisemnych, w części laboratoryjnej 28/30 pkt., zaś w teście angielskim 4/10 pkt., w sumie uzyskaliśmy 78 pkt. Drużynowo po teście zajmowaliśmy 3 miejsce, zaś w części laboratoryjnej jedna drużyna uzyskała 30 punktów, a kilka innych w tym także my – 28 punktów. O kolejności zadecydował test z języka angielskiego.
Nasz wynik był bardzo dobry biorąc pod uwagę fakt, że do II miejsca zabrakło nam zaledwie 2 punktów do dwóch drużyn, które ex aequo zajęły to miejsce. Przed nami znalazły się drużyny z Łaszczowa, Gimnazjum Nr 2 z Włodawy, z Nałęczowa i Gimnazjum Nr 5 w Zamościu, a za nami były m.in. drużyny z Gimnazjum Nr 10 w Lublinie, Gimnazjum Nr 1 w Zamościu, z Opola Lubelskiego i Łukowa.
Turniej organizowany jest piąty raz, ale dopiero w tym roku został zorganizowany na tak dużą skalę, obejmując swoim zasięgiem całe województwo. Nasz zespół zwyciężył w pierwszym etapie, który odbył się 21 maja w Chełmie. 
Bardzo trudno jest skompletować dobrą drużynę, bo na jej wynik składa się zarówno praca indywidualna każdego z uczniów, jak również praca zespołowa w zadaniach laboratoryjnych oraz teście z języka angielskiego.
Turniej jest etapem przygotowania uczniów do konkursu chemicznego organizowanego przez Kuratora Oświaty, a jak podkreśliła pani prodziekan Wydziału Chemii dr hab. Dorota Kołodyńska, takiego konkursu jeszcze nie było, bo wymaga on bardzo ciężkiej pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli w przygotowanie 3 uczniów – po jednym z klas pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum.

XII Konkurs „Chemionerzy”

W ostatnim dniu maja 2014 r. drużyna uczniów z naszej szkoły wzięła udział w konkursie organizowany przez Gimnazjum Nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie pod nazwą „Chemionerzy”. Konkurs organizowany już po raz 12, a nasi uczniowie wzięli w nim udział po raz pierwszy. Zasady konkursu są podobne do telewizyjnego konkursu „Milionerzy”, ale w tym konkursie pytania są tylko dotyczące chemii. W konkursie wzięło udział 8 drużyn głównie z Lublina. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Kurator Oświaty w Lublinie, Dziekanat Wydziału Chemii i Zakład Dydaktyki Chemii oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Naszą drużyna w składzie: Emil Danieluk, Agata Parada, Paulina Gajewska, Patrycja Dawidiuk i Bartosz Bańka zajęła 3 miejsce, a zwycięzcami byli stali bywalcy konkursu: Gimnazjum Nr 10 im. J. Twardowskiego w Lublinie oraz Gimnazjum Nr 1 im. ks. Konarskiego w Lublinie.

V Turniej Chemiczny w Chełmie
organizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli pod patronatem Dziekana Wydziału Chemii UMCS

21 maja 2014 r. w Turnieju organizowanym przez LSCDN w Lublinie pod patronatem Dziekana Wydziału Chemii UMCS, który w tym roku miał zasięg wojewódzki i odbywał się w Zamościu, Chełmie, Włodawie, Białej Podlaskiej i Lublinie, brała udział nasza 3-osobowa drużyna uczniów. W Chełmie rywalizowało 5 drużyn. Każda drużyna składała się z 3 uczniów – po jednym z każdej klasy gimnazjum, naszymi reprezentantami byli w tym roku: Julia Ilnicka z klasy I, Bartosz Bańka z klasy II oraz Emil Danieluk z klasy III.
Turniej składał się z 2 części: pierwsza część to test, który pisał każdy uczeń z zakresu materiału danej klasy, a druga część to zadania zespołowe przygotowane przez każdą drużynę oraz organizatorów Turnieju.
Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się drużyny, które zajęły I miejsce w każdym z wymienionych miast, a później w wyniku weryfikacji i ustalenia liczby kolejności jeszcze 9 drużyn. Nasza drużyna zajęła I miejsce.
Indywidualnie najlepszy wynik z naszej drużyny wśród uczniów klasy II uzyskał Bartosz BańkaPoniżej zdjęcia z turnieju

IV Regionalny Turniej Chemiczny

23. maja 2013 r. w Zamościu w Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów odbył się IV Regionalny Turniej Chemiczny
W turnieju wzięły udział 2 drużyny: 
z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej;
Grzegorz Łazeba, Emil Danieluk i Bartosz Bańkaz Gimnazjum Nr 5 w Krupem; Karol Furman, Patryk Mazur i Dominika Budzyńska. Niestety tym razem nie awansowaliśmy do finału, może za rok będzie lepiej.

III Regionalny Turniej Chemiczny

III Regionalny Turniej Chemiczny 15. czerwca 2012 r. Do etapu regionalnego zakwalifikowała się drużyna z Gimnazjum w Krupem w składzie: Patryk Mazur, Karol Furman i Michał Kostrzanowski. Michał jako jedyny uczestnik w obu częściach turnieju uzyskał maksymalną liczbę punktow i został indywidualnie laureatem w etapie regionalnym. 

II Regionalny Turniej Chemiczny

II Regionalny Turniej Chemiczny w Zamościu - etap okręgowy 19. maja 2011 r.
Z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej wzięli udział: Grzegorz Łazeba, Aleksandra Semla i Aleksandra Czerniak. Z Gimnazjum w Krupem: Karol Furman, Michał Kostrzanowski i Michał Wojtal.
II Regionalny Turniej Chemiczny - finał - 09. czerwca 2011 r. W etapie regionalnym znalazła się drużyna z Krupego: Karol Furman, Michał Kostrzanowski i Michał Wojtal.
Kreator www - przetestuj za darmo