Lubelski Turniej Chemiczny

Pomysłodawczynią turnieju i główną organizatorką jest Aleksandra Reder z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu i wsparciu Zakładu Dydaktyki Chemii UMCS w osobie dr. hab. Ryszarda Janiuka.
Patronatem objął turniej Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
Początkowo jako Regionalny Turniej Chemiczny organizowany był przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu z przy współpracy z Gimnazjum Nr 7, osobami zaangażowanymi w organizację były: Aleksandra Reder oraz dyrekcja i nauczyciele z Gimnazjum Nr 7 w Zamościu i Gimnazjum w Werbkowicach.
Niewątpliwie duży wkład w organizację ma dyrektor Gimnazjum Nr 7 w Zamościu Dorota Pintal, która przez wiele lat udostępnia progi swej szkoły dla turnieju w etapie okręgowym i regionalnym. 
Merytorycznie konkurs zyskuje wielkie wsparcie w osobie Włodzimierza Kuśmierczuka – nauczyciela licealistów z Zamościa i ojca wielu sukcesów na olimpiadach chemicznych. Warto wspomnieć o sukcesie podopiecznego w roku 2014, który został złotym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej. W tym roku nasz absolwent – Michał Kostrzanowski odnosi sukcesy na 61. Olimpiadzie Chemicznej, a także na wielu innych konkursach.
W pierwszych turniejach udział brało kilkanaście drużyn z terenu całego województwa lubelskiego z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, krasnostawskiego, zamojskiego i grodzkiego miasta Zamość.
Turniej w etapie okręgowym składa się z trzech części: I część to test, który piszą wszyscy uczniowie z zakresu treści programowej swojej klasy. II i III część to zadania zespołowe, II część stanowiły zadania przygotowane przez każdą drużynę, w tej części pojawiały się logogryfy, szyfrogramy, krzyżówki, różnego typu zagadki, kalambury, chemografy i inne zadania. 
III część to zadania przygotowane przez organizatorów, które uczniowie rozwiązywali zespołowo.
W II etapie podobnie jak w pierwszym uczniowie piszą testy, a następnie odbywa się 2 części zespołowe: zadania laboratoryjne i zadania w języku angielskim.
Od roku 2013 patronem turnieju jest także Polskie Towarzystwo Chemiczne dzięki zainteresowaniu konkursem prezesa PTCh prof. Bogusława Buszewskiego w czasie XV Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii w Będlewie koło Poznania.
W 2014 roku po raz pierwszy turniej zwiększył swój zasięg i rangę poprzez większe zaangażowanie uniwersytetu. W tymże roku zawody I etapu przeprowadzono w kilku miastach: Zamościu, Chełmie, Włodawie, Białej Podlaskiej i Lublinie. Patronat nad turniejem objął także Lubelski Kurator Oświaty.
Etap wojewódzki odbył się w uniwersyteckich obiektach. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 13 drużyn z całego województwa, w tym także nasza drużyna, która w etapie okręgowym w Chełmie zajęła I miejsce, a w etapie wojewódzkim V miejsce, zaś nasz uczeń Bartosz Bańka zajął I miejsce indywidualnie wśród uczniów klas II.
Trzeba podkreślić, że uczniowie biorący udział w tym turnieju są bardzo często później laureatami w konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, a także wielu laureatów bierze w nim udział. Do przykładów należą nasi uczniowie: Bartosz Bańka, Karol Furman, Grzegorz Łazeba, i Michał Kostrzanowski, którzy brali udział w turnieju od I lub II klasy, a później w konkursie organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zostali laureatami.
Michał Kostrzanowski, który był laureatem w turnieju indywidualnie w III edycji obecnie jest uczniem III klasy LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, odnosi znaczące sukcesy na różnorodnych konkursach np. w roku szkolnym 2014/2015 zajął I miejsce w XXX konkursie chemicznym organizowanym przez Politechnikę Warszawską, I miejsce w Konkursie Biochemicznym organizowanym przez UMCS, a przede wszystkim jest już laureatem 61. Olimpiady Chemicznej uzyskując w I etapie 10 lokatę, w etapie II 9 lokatę, zaś w finale zajął IV miejsce w kraju. Michał jest też rezerwowym zawodnikiem na międzynarodową olimpiadę chemiczną, która w tym roku odbywa się w stolicy Azerbejdżanu Baku.
W III edycji turnieju Michał jako jedyny uzyskał w obu etapach maksymalną liczbę punktów w części testowej, czego do tej pory nikomu nie udało się osiągnąć.
W VI Lubelskim Turnieju Chemicznym nasza drużyna w składzie: Norbert Kaluźniak, Julia Ilnicka i Bartosz Bańka zwyciężyła w etapie okręgowym, zaś w etapie wojewódzkim zajęła VI miejsce spośród 14 startujących drużyn. W etapie wojewódzkim odnieśliśmy 2 zwycięstwa indywidualne: I miejsce wśród uczniów klas I zdobył Norbert Kaluźniak, a wśród uczniów klas III maksymalny wynik uzyskało aż 8 uczniów i po dogrywce najlepszym okazał się Bartosz Bańka.
W VI turnieju aż 3 uczniów w obu etapach uzyskało maksymalną liczbę punktów: Bartosz Bańka z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej, Jagoda Madejczyk z Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim i Jakub Cieślak z Gimnazjum Nr 10 w Lublinie.
W czasie etapu okręgowego VII Turnieju w Siennicy Nadolnej ponownie wygrała drużyna z Gimnazjum Nr 1, a także 2 uczniów zostało laureatami: Norbert Kaluźniak z klasy II i Julia Ilnicka z klasy III. W Turnieju startowało 39 drużyn. Drużyna z Siennicy Nadolnej zajęła II miejsce w województwie z 48 punktami, więcej o 1 punkt miała drużyna z Opola Lubelskiego.
W dniu 16 maja 2017 r. w Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej odbył się etap okręgowy VIII Lubelskiego Turnieju Chemicznego. W turnieju w całym województwie wzięło udział 39 drużyn. Indywidualnie w naszym okręgu zwycięstwo odnieśli: Mateusz Gawiński z Zespołu Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie – uczeń klasy I, Gabriela Sadlak z Niepublicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie – uczennica klasy II i Norbert Kaluźniak z Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej. Norbert jako jedyny uzyskał maksymalną liczbę punktów, a w całym województwie 6 uczniów spośród 117 uzyskało wynik maksymalny.
Prawdopodobnie na razie w związku z reformą szkół, w nadchodzącym roku szkolnym turnieju nie będzie.
Turniej cieszy się coraz większym uznaniem nauczycieli, uczniów i bardzo wysoką oceną zarówno merytoryczną jak i organizacyjną władz uczelni, która patronuje turniejowi od początku. 
Na zakończenie edycji turnieju w roku 2014, który odbył się po raz pierwszy na Wydziale Chemii UMCS, prodziekan Wydziału Chemii prof. Dorota Kołodyńska wyrażając swoje uznanie o konkursie powiedziała, że jeszcze takiego konkursu nie było. 
Pewnie ma rację pani profesor, bo dzięki zaangażowaniu organizatorki turnieju Aleksadry Reder, która pozyskiwała wielu sponsorów a także przygotowywała część merytoryczną konkursu. Wielu uczniów zaczyna swoje spotkanie z chemią właśnie na tym turnieju.
Uczniowie biorący udział w turnieju z klas I i II mają możliwość rywalizacji w konkursie chemicznym na swoim poziomie i przygotowania się do konkursu kuratoryjnego. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia i porównania z rówieśnikami z innych szkół swojej wiedzy i swoich umiejętności, możliwość pracy grupowej w czasie rozwiązywania zadań konkursowych, jak również laboratoryjnych bardzo podoba się wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju.

Znalezienie wielu sponsorów i nagrodzenie wszystkich uczestników jest niewątpliwą zaletą tego turnieju. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy dotychczasowym i przyszłym sponsorom serdecznie podziękować.

II turniej 2011 r.

III turniej 2012 r.

IV turniej 2013 r.

V turniej 2014 r.

VI turniej 2015 r.

VII turniej 2016 r.

Więcej zdjęć i informacji o udziale naszych drużyn w turniejach można znaleźć tutaj.

VIII turniej 2017 r.


Link do informacji o turnieju na stronie Lubelskiego Samorzą-dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli tutaj.
Kreator www - przetestuj za darmo