Zadania

Niektórzy nie mogą otworzyć plików zapisanych w Wordzie.  Aby otworzyć taki plik w starszej wersji Worda, należy pobrać sobie konwerter, który znajduje się na stronie Microsoft.
Proszę nie drukować zadań, a jeśli już ktoś bardzo chce, to proszę drukować na zmniej
szonym formacie, np. na A5. 
Dbajmy o nasze środowisko naturalne, by nie trzeba było wycinać kolejnych drzew. 
Zestawy zadań są też dostępne w postaci prezentacji.
Prezentacje są wykonane w PowerPoint 2007, jeśli nie posiadasz tej wersji to pobierz przeglądarkę PowerPointViewer 2007.

Zadania część 1.

Zadania część 2.

Pobierz pliki

Zadania część 3.

Zestawy gimnazjalne z lat 2002-2011

Zestawy gimnazjalne z lat 2002-2011

Pobierz pliki

Zestawy gimnazjalne wg nowej formuły od 2012 poniżej odpowiedzi

Odpowiedzi


Baza Narzędzi Dydaktycznych przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych. Znajdziecie tu zadania ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zadaniami z lat poprzednich a także z informacjami na temat egzaminów.
Kreator www - przetestuj za darmo