Na stronie znajdują się zdjęcia i informacje dotyczące konferencji, spotkań i szkoleń nauczycieli chemii, w których uczestniczyłem.

Strona sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego - strona.

Wyróżnienia imienia Zofii Matysikowej, przyznawane przez Sekcję Dydaktyczną PTCh za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej. Z Sekcji Lubelskiej otrzymali: 
mgr Włodzimierz Kuśmierczuk (Opole 2008)
mgr Elżbieta Bytniewska-Rozwód (Łódź 2009)
mgr Iwona Stefanek (Gliwice 2010)
mgr Jadwiga Berecka (Lublin 2011)
mgr Aleksandra Reder (Białystok 2012)
mgr Piotr Jakubiec (Siedlce 2013)
mgr Jolanta Kociuba (Częstochowa 2014)
mgr Jolanta Pasierb (Gdańsk 2015)
mgr Zbigniew Rzemieniuk (Poznań 2016)
mgr Grażyna Przychodzeń (Wrocław 2017)
mgr inż. Bożena Wójtowicz (Kraków 2018)
mgr Lucyna Mielniczuk (Warszawa 2019)
w 2022 r. zjazd się nie odbył z powodu pandemii Covid-19
mgr Jadwiga Stachowicz (Łódź 2021)
mgr Bożena Skwarek (Lublin 2022)

 • XI Forum Opiekunów Klubów Młodych Odkrywców w Warszawie, 18-19/11/2022

 • 64. Zjazd Naukowy PTChem Lublin,
  11-16/09/2022

 • VIII Forum Opiekunów Klubów Młodych Odkrywców w Warszawie, 14-16/11/2019

 • 62. Zjazd Naukowy PTChem Warszawa,
  2-6/09/2019

 • XIII Konferencja Pokazać-Przekazać, Warszawa,
  23-24/08/2019

 • Zimowy Warsztat Prototypowania, Warszawa CNK 22-24/02/2019

 • VII Forum Opiekunów Klubów Młodych Odkrywców w Warszawie, 15-17/11/2018

 • 61. Zjazd Naukowy PTChem Kraków,
  17-21/09/2018

 • XII Konferencja Pokazać-Przekazać.
  CNK w Warszawie

  24-25/08/2018

 • III KMO w Centrum
  CNK w Warszawie 22-23/08/2018, „Efektywne uczenie się i nauczanie w świetle badań naukowych”

 • „W drodze do sukcesu - jak uczyć twórczo i efektywnie chemii”
  14/06/2018 II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie 

 • Festiwal Młodych Badaczy CNK w Warszawie 13-15/04/2018

 • VI Forum Opiekunów Klubów Młodych Odkrywców
  w Warszawie,
  17-18/11/2017

 • 60. Zjazd Naukowy PTChem,
  Wrocław 16-21/09/2017

 • XI Konferencja Pokazać-Przekazać. CNK w Warszawie 25-26/08/2017

 • KMO w Centrum CNK w Warszawie, Festiwal Młodych Badaczy
  31/03-2/04/2017


 • V Forum Opiekunów Klubów Młodych Odkrywców
  w Warszawie.
  18-19/11/2016


 • Dzień Edukacji Narodowej 2016
  Chełm 13/10/2016

 • 59. Zjazd Naukowy PTChem
  Poznań 19-23/09/2016

 • X Konferencja Pokazać-Przekazać.
  CNK w Warszawie 
  26-27/08/2016

 • KMO w Centrum 
  CNK w Warszawie 24-25/08/2016

 • Szkolenie w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Wspieranie rozwoju ucznia uzdolnionego chemicznie w osiąganiu sukcesów
  w gimnazjum”

  Zamość, 09/04/2016

 • VII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne
  w Iwoniczu-Zdroju 
  Iwonicz-Zdrój 07-12/11/2015 

 • IV Forum Opiekunów Klubów Młodych Odkrywców
  w Warszawie.
  20-21/11/2015

 • 58. Zjazd Naukowy PTChem.
  Gdańsk 21-25/09/2015

 • KMO w Centrum. 
  CNK w Warszawie 19-20/08/2015

 • IV Forum Nauczycieli Chemii. 
  Bydgoszcz 25/05/2015

 • Tworzywa Sztuczne. 
  CNK w Warszawie 11/04/2015

 • KMO w Centrum.
  CNK w Warszawie 
  27-28/03/2015 

 • Kopernik w pudełku. 
  CNK w Warszawie 
  21/11/2014

 • III Forum Opiekunów Klubów Młodych Odkrywców. 
  CNK w Warszawie 
  14-15/11/2014 

 • Dzień Edukacji Narodowej 2014. 
  Dorohusk 17/10/2014

 • XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii. 
  Janów Lubels
  ki 20-22/06/2014 

 • Centrum Nauki Kopernik - regionalne warsztaty z zakresu aktywnych metod pracy z uczniem w oparciu o metodę IBSE.
  Zamość 
  12/04/2014

 • Pytaj, badaj wnioskuj z Akademią uczniowską. Konferencja organizowana przez CEO.
  Lublin 05/04/2014

 • Czwartki nauczycieli - CN Kopernik 17/10/2013

 • 2 Kongres Polskiej Edukacji w Warszawie pod hasłem „Współpraca, odpowiedzialność, autonomia”.
  Warszawa 15-16/06/2013 

 • Spotkanie w Wydziale Chemii UMCS na temat przedmiotu przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych.
  Lublin 26/01/2013 

 • Podsumowanie realizacji projektu PROFILES,
  w Zakładzie Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie.
  Lublin 15/12/2012 

 • III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody pod hasłem „Chemia między wierszami...”.
  Toruń 
  23/11/2012 

 • XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Będlewie k.Poznania pod hasłem „Chemia bliżej szkoły”.
  Będlewo 1-3/06/2012

 • III Letnia Szkoła Chemii w Stryszawie k. Suchej Bes-kidzkiej.
  Stryszawa 8-12/08/2011 

 • I Forum Nauczycieli Chemii. 
  Toruń 12/04/2010 

 • XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Boszkowie k.Poznania pod hasłem „Chemia bliżej życia".
  Boszkowo 4-7/06/2009 
XI Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców - Warszawa, 18-19/11/2022
Kliknij, aby edytować treść...
64.Zjazd PTChem - Lublin, 11-16/09/2022
W 2020 r.  zjazd który miał się odbyć w Łodzi nie odbył się, a w 2021 r. zdecydowano, że bedzie w formie hybrydowej. We wrześniu 2022 r. zjazd odbył się w Lublinie w obiektach UMCS.
VIII Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców - Warszawa, 14-16/11/2019
Kliknij, aby edytować treść...
62.Zjazd PTChem - Warszawa, 2-6/09/2019
W setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w Warszawie w dniach 2-6 września 2019 r. odbył się 62. Zjazd Naukowy Towarzystwa.Obrady zjazdu i sesje sekcji odbywały się w murach Politechniki Warszawskiej.
Na otwarcie Zjazdu wygłoszony został wykład holenderskiego chemika, laureata nagrody Nobla z roku 2016 Bernarda Feringa. Dzień wcześniej inny noblista Roald Hoffmann odebrał medal im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznawany dla chemika pracującego na stałe za granicą za wybitne osiągnięcia w chemii.W drugim dniu zjazdu uczestnicy mogli zwiedzać Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, a o godzinie 20. uczestniczyli w spektaklu „Promieniowanie” w Teatrze „Kwadrat”, była to sztuka w wykonaniu aktorki Ewy Wencel jako Marii Skłodowskiej-Curie.W środę w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Marmurowej odbyła się uroczysta kolacja, a uczestnicy zjazdu mogli wyjechać na 30 piętro PKiN i oglądać nocną panoramę Warszawy.Codziennie odbywały się przedpołudniowe wykłady plenarne, a wykład 5 września (w czwartek) wygłosił laureat medalu im. Jana Harabaszewskiego dr hab. Ryszard Maciej Janiuk.W czwartek i piątek odbyły się obrady sekcji dydaktycznej.
Na zakończenie zjazdu odbyło się uroczyste wręczenie medali im. Zofii Matysikowej.
13. Konferencja Pokazać-Przekazać - Warszawa, 23-24/08/2019
W dniach 23 i 24 sierpnia 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się 13. konferencji Pokazać – Przekazać.W programie konferencji znalazły się: m.in. wykład prof. Tomasza Szkudlarka „(Nieustające) pytanie o sens szkoły”, debaty „Nauczyciele – architekci zmian”, warsztaty „Projekt: Nauczyciel 2019/2020”, wykład dr Sharon Friesen „Więcej niż Google. W towarzystwie wielkich idei”, warsztaty „Pytaj, badaj, rozwiązuj problemy, czyli rzecz o metodzie” wykład prof. Barbary Fatygi „Mity kompetencyjne polskiej edukacji” Ta dzisiejsza młodzież!
VII Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców - Warszawa, 15-17/11/2018
Kliknij, aby edytować treść...
61. Zjazd Naukowy PTChem - Kraków, 17-21/09/2018
W dniach 17-21 września 2018 r. w Krakowie na terenie nowego kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się 61. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Podczas obrad sekcji Dydaktyki Chemii wysłuchaliśmy wielu interesujących wystąpień zarówno historycznych jak też poświęconych dydaktyce chemii.
Program obrad przedstawiał się nasttępująco:
CZĘŚĆ I. JĘDRZEJ ŚNIADECKI – BADACZ I UCZONY
Chemia Jędrzeja Śniadeckiego, Halina Lichocka
Teoria i praktyka lekarska w ujęciu Jędrzeja Śniadeckiego, Ryszard W. Gryglewski
Związki Jędrzeja Śniadeckiego z farmacją, Monika Urbanik
Czy Jędrzej Śniadecki był materialistą? Zenon Roskal
CZĘŚĆ II. JĘDRZEJ ŚNIADECKI – PUBLICYSTA I PRYWATNIE
Towarzystwo Szubrawców w Wilnie i Jędrzej Śniadecki, Ewa Wyka, Emilia Iwaszkiewicz
Krakowskie pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim, Ewa Wyka
SESJA POPOŁUDNIOWA
Edukacja chemiczna na platformach edukacyjnych, Hanna Gulińska
Wpływ szkolenia z zakresu metod samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów na praktykę szkolną nauczycieli, Paweł Bernard, Karol Dudek
Efekt egzaminatora czyli jak poziom łagodności rośnie wraz ze wzrostem rangi egzaminu
Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-Janiak, Martyna Baranowska, Michał Kobyłka
Trudności sprawdzania egzaminów zewnętrznych na przykładzie egzaminu maturalnego, Michał J.Kobyłka, Robert Zakrzewski
Konstruowanie zadań na egzamin maturalny z chemii wraz z dodatkowymi elementami, Ludwika Kolec-Janiak, Robert Zakrzewski
Frakcja niemocy w zadaniach maturalnych, Martyna Baranowska, Robert Zakrzewski
„Odcienie szarości w nauczaniu chemii”, Wojciech Przybylski, Iwona Król
Toksyny w żywności, Beata Dasiewicz, Katarzyna
Dobrosz-Teperek
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA II dzień
Ewolucja programów nauczania chemii, Ryszard Janiuk
Good Chemistry. Methodological, Ethical and Social Dimensions – miedzynarodowy kurs dla studentów i doktorantów, Iwona Maciejowska
„Chemia dla zainteresowanych”, Iwona Król, Wojciech Przybylski
50. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Wanda Szelągowska
Edukacja nieformalna na uniwersytecie zerowego wieku, Małgorzata Krzeczkowska, Barbara Krajewska
Odbyły się także wybory zarządu Sekcji Dydaktyki PTChem.

Na następną kadencję został wybrany zarząd w niezmienionym skadzie:
Przewodniczący prof. dr hab. Robert Zakrzewski – Uniwersytet Łódzki
w skład zarządu wchodzą:
dr Anna Wypych-Stasiewicz – Uniwersytet Łódzki
dr Paweł Bernard – Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Siporska – Uniwersytet Warszawski
mgr Zbigniew Rzemieniuk – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
XII Konferencja Pokazać-Przekazać - Warszawa, 24-25/08/2018
24-25 sierpnia 2018 w CN Kopernik odbyła się XII konferencja Pokazać-Przekazać. Przewodnim tematem konferencji był konstrukcjonizm.
III KMO w Centrum - Warszawa, 22-23/08/2018
22-23 sierpnia 2018 w CN Kopernik odbyło się III KMO w Centrum, w czasie którego uczestniczyliśmy m.in.  w szkoleniu: „Efektywne uczenie się i nauczanie w świetle badań naukowych” prowadzone przez Tomasza Szweda.
Kolorowa chemia, II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, 14/06/2018
W dniu 14 czerwca 2018 r. 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej: Anna Olech z kl. III gimnazjum i Dominik Wójtowicz z klasy VII oraz 2 uczennice z kl. VII z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Krasnymstawie: Julia Zakrzewska i Jagoda Sobstyl wzięli udział w  warsztatach pt. „Kolorowa chemia”. Warsztaty zorganizowane były w II  Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W  czasie gdy trwały warsztaty, opiekunowie - nauczyciele chemii, brali udział w konferencji pt. „W drodze do sukcesu - jak uczyć twórczo i efektywnie chemii”. 
Festiwal Młodych Odkrywców - Warszawa, 13-15/04/2018
W dniach 13-15 kwietnia 2018 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się Festiwal Młodych Badaczy. W tym czasie miały miejsce finały dwóch konkursów: „Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)” i „Fizyczne Ścieżki”. Jako obserwatorzy w
Festiwalu uczestniczyło 20 opiekunów KMO z całego kraju. Mieliśmy okazję zobaczyć prezentacje prac jak też uczestniczyć w uroczystości rozdania  nagród laureatom obu konkursów. W tegorocznym konkursie „Fizyczne ścieżki” zwyciężył Kacper Kidała z pracą „Lewitacja akustyczna” uczeń klasy I, II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.
Informacje o obu konkursach można znaleźć tutaj. Organizatorami konkursów są: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
VI Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców - Warszawa, 17-18/11/2017
W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Centrum nauki Kopernik odbyło się VI Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców.
Wykład otwarcia wygłosił Aleksander Pawlicki: „Dzieci Frankensteina, czyli Ziemia jest prawie płaska”. W trakcie VI Forum odbyło się wiele warsztatów, „Minutki i godzinki”, zajęcia integracyjne, Nocne zwiedzanie CNK w laboratoriach fizycznym, chemicznym i biologicznym, Wykład dr hab. Piotra Sułkowskiego: „Zapytaj Fizyka” oraz seminaria.
60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Wrocław, 16-21/09/2017
W dniach 16-21 września 2017 r. we Wrocławiu odbył się 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego pod hasłem „Chemia w mieście spotkań”. Szczeegóły na stronie Sekcji Dydaktyki Chemii.
XI Konferencja Pokazać-Przekazać - Warszawa, 25-26/08/2017
Głównym tematem konferencji był KONEKTYWIZM. To nowy nurt w edukacji, który stara się objąć zarówno sam proces uczenia się, jak i jego implikacje dla nauczania – systemu szkolnego, organizacji przestrzeni edukacyjnych oraz narzędzi, które stosujemy, aby umożliwić innym nabywanie wiedzy bądź zdolności.
Konektywizm to idea, która dopiero się rodzi. Począwszy od 2005 roku (w teorii edukacji to prawie jak wczoraj), kiedy dwaj naukowcy, George Siemens i Stephen Downes, opublikowali przełomowe prace na ten temat, podlega ona stałej ewolucji i rozwojowi. Pojawiają się nowi zwolennicy, ale też i krytycy. Przyszłość edukacji kształtuje się na naszych oczach, musimy więc uważnie obserwować nowe trendy i myśli.
XXVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, 15-17/06/2017
W dniach 15-17 czerwca 2017 r. w Dobieszkowie k. Łodzi odbyła się XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii. W konferencji wzięło udział około 60 uczestników reprezentujących różne środowiska związane z dydaktyką chemii od studentów począwszy, poprzez nauczycieli z gimnazjów, liceów aż po profesorów uniwersyteckich z różnych ośrodków akademickich. W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Hanna Gulińska – honorowa przewodnicząca sekcji dydaktyki, prof. UŁ Robert Zakrzewski – obecny przewodniczący sekcji, prof. UŁ Damian Plażuk, mgr Witold Anusiak – koordynator nowej podstawy programowej z chemii, mgr Krzysztof Kuśmierczyk – nauczyciel V Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, wychowawca wielu laureatów olimpiady chemicznej, dr inż. Justyna Staluszka – nauczycielka z I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi również wychowawca wielu laureatów olimpiady chemicznej. Konferencję zorganizowała Sekcja Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w zarządzie której jest Zbigniew Rzemieniuk
Konferencja miała roboczy charakter, składały się na to wykłady i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości i uczestników konferencji. Pierwszego dnia przy ognisku odbyły się pokazy przygotowane przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Nocne pokazy luminescencyjne”. Konferencja w dużej swej części poświęcona była nowej podstawie programowej, a wstępem do dyskusji było wystąpienie mgr Witolda Anusiaka i wykład prof. Hanny Gulińskiej. Gościliśmy też trzy osoby z Centrum Chemii w Małej Skali, którzy przeprowadzili dla uczestników konferencji 2 warsztaty dotyczące właściwości pierwiastków grupy 17.Odbyła się też sesja posterowa, w czasie której kilku uczestników prezentowało swoje badania lub innowacje dydaktyczne.
Program konferencji i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem.
KMO w Centrum, Festiwal Młodych Badaczy - Warszawa,
31/03-2/04/2017
W dniach 31 marca-2 kwietnia w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik odbywał się Festiwal Młodych Badaczy. W tym czasie miały miejsce finały dwóch konkursów: „Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)” i „Fizyczne Ścieżki”. Pierwszy z konkursów prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Podczas finałów odbywających się corocznie późnym latem w Brukseli, około stu nastoletnich naukowców z kilkudziesięciu krajów prezentuje prace z różnych dziedzin. W Polsce konkurs organizowany jest od 1995 r. przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Drugi konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest on skierowany do zainteresowanych fizyką uczniów szkół gimnazjalnych, licealnych oraz techników. W tym roku festiwal gościł szczególnie aktywnych opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy – programu, którego koordynatorem jest Centrum Nauki Kopernik. Wśród 20 osobowej grupy opiekunów KMO w festiwalu uczestniczył Zbigniew Rzemieniuk – opiekun KMO „Chemicy” działającego od kilku lat w naszej szkole. Zbigniew Rzemieniuk z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci zetknął się wcześniej w czasie Forum Opiekunów KMO, a także w minione wakacje przebywając przez 5 dni wśród stypendystów w czasie „VII Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych” w Iwoniczu-Zdroju. Tym razem można było oglądać prace badawcze i ich efekty w obu konkursach. Oprócz uczestnictwa w prezentacji prac konkursowych, opiekunowie KMO brali udział w warsztacie, którego celem było wzmocnienie umiejętności pracy metodą badawczą Wcielenie się w rolę na co dzień przyjmowaną przez podopiecznych pomogło opiekunom wyciągnąć cenne wnioski.
V Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców - Warszawa, 18-19/11/2016
W dniach 18-19 listopada 2016 po raz piaty spotkaliśmy się w Centrum Nauki Kopernik odbyło się V Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców. Fotorelacja z Forum i linki do materiałów, programu, wywiadów itp. znajdują się poniżej.
V Forum KMO  V Forum KMO
Obchody Dnia Edukacji Narodowej - Chełm, 13/10/2016
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 w Chełmie odbyła się Regionalna uroczystość w czasie której nauczycielom zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty.
Naszą szkołę reprezentowało dwóch nauczycieli: Bożena Mitura i Zbigniew Rzemieniuk, którzy z rąk Pani Kurator Teresy Misiuk odebrali odznaczenie jakim jest Medal Komisji Edukacji Narodowej.Album ze zdjęciami.
Medal im. Zofii Matysikowej - Poznań, 23/09/2016
W dniach 19-23 września 2016 r. w Poznaniu odbywał się 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Na zakończenie zjazdu odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień im. Zofii Matysikowej. W tym roku medal otrzymało 10 nauczycieli z całego kraju. Jednym z wyróżnionych został Zbigniew Rzemieniuk - nauczyciel gimnazjum w Siennicy Nadolnej i Krupem.
Lista wyróżnionych nauczycieli:
1. mgr Danuta Myszka - oddział gdański
2. mgr Anna Kotuła - oddział krakowski
3. mgr Zbigniew Rzemieniuk - oddział lubelski
4. mgr Danuta Jesiak - oddział poznański
5. mgr Marta Radomska - oddział rzeszowski
6. mgr Urszula Sielicka - oddział szczeciński
7. mgr Marta Knap - oddział warszawski
8. mgr Anna Wolna - oddział wrocławski
9. mgr Maria Pawełko - oddział białostocki
10. mgr inż. Zdzisława Jaksa - oddział łódzki
59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Poznań, 19-23/09/2016
W dniach 19-23 września 2016 r. w Poznaniu odbywał się 59 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od poniedziałku do piątku można było wysłuchać wykładów plenarnych.
Sekcja dydaktyki swoje obrady rozpoczęła w czwartek i kontynuowała
je w piątek. W piątek na zakończenie zjazdu odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień im. Zofii Matysikowej. W tym roku wyróżnienie to otrzymało 10 nauczycieli z całego kraju. Jednym z wyróżnionych został Zbigniew Rzemieniuk - nauczyciel gimnazjum w Siennicy Nadolnej i Krupem.
X Konferencja Pokazać-Przekazać, Centrum Nauki Kopernik, 26-27/08/2016
W dniach 26-27 sierpnia w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik odbyła się X Konferencja Pokazać–Przekazać. Poniżej kilka najważniejszych punktów progrmu konferencji.
Wykład inauguracyjny wygłosił Matteo Merzagory pt. „Między tworzeniem wiedzy a jej upowszechnianiem, czyli o roli edukacji”. Matteo Merzagora – fizyk, dziennikarz naukowy i popularyzator nauki, dyrektor naukowy ośrodka TRACES oraz dyrektor Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - ESPCI we Francji. Prowadzi zajęcia na temat komunikacji naukowej oraz roli nauki w społeczeństwie na uniwersytetach we Francji i we Włoszech.
Żywa biblioteka. Zamiast książek – ludzie. Zamiast lektury – bezpośrednia rozmowa z ekspertem. 
Wykład dr Ilony Iłowieckiej-Tańskiej pt. „Kto buduje kapitał naukowy polskich uczniów?” Dr Ilona Iłowiecka-Tańska – antropolog kultury, kierownik Działu Badań w Centrum Nauki Kopernik. Zajmuje się ideami modernizacji społecznej. Autorka książki „Liderzy i działacze: o idei trzeciego sektora w Polsce”.
Wykład prof. Janusza Muchy pt. „O uspołecznieniu nauki i kulturze współczesnej”. Profesor Janusz Mucha – socjolog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
KMO w Centrum - Warszawa, 24-25/08/2016
KMO w Centrum odbyło się w dniach 24-25/08/2016 r. Uczestniczyło w nim ok. 20 opiekunów klubów oraz pracownicy CNK zajmujący się KMO czyli Maciek, Dorota, Artur i Łukasz.
W trakcie 2 dni zajmowaliśmy się sieciowaniem. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w Majsterni oraz zajęcia poświęcone mediom społecznościowym. Następnego dnia zajęcia były poświęcone nowej wystawie „Płyń lub giń”.
VII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne - Rzeczpospolita mniej znana - Iwonicz-Zdrój, 7-12/07/2015
W dniach 7-12 sierpnia 4 opiekunów KMO przebywało w Iwoniczu-Zdroju na zaproszenie Funduszu na rzecz Dzieci. Opiekunowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach i obserwować odczyty młodzieży na różne tematy, mieli też okazję poznać prace plastyczne i uczestniczyć w koncercie organizowanym przez uczestników obozu. Poznali też zasady działania Funduszu, a także spotkali sie z byłymi stypendystami. Mieliśmy okazję poznać Fundusz ze wszystkich stron, odbyliśmy długie rozmowy z Marią Mach i Michałem Mizerą. Niewątpliwie bardzo ciekawa była wycieczka do Łukasza Łuczaja - botanika, prowadzącego tzw. dziki ogród.
Szkolenie w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Wspieranie rozwoju ucznia uzdolnionego chemicznie w osiąganiu sukcesów w gimnazjum” – Zamość, 09/04/2016
Szkolenie w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Wspieranie rozwoju ucznia uzdolnionego chemicznie w osiąganiu sukcesów w gimnazjum”. W szkoleniu wzięła udział grupa nauczycieli z Zamojszczyzny oraz kilku nauczycieli z powiatu krasnostawskiego.
IV Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców - Warszawa, 20-21/11/2015
W dniach 20-21 listopada 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się IV Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców. W Forum wzięło udział 3 nauczycieli z naszego powiatu: Danuta Hus, Anna Boruczenko-Sieńczyk i Zbigniew Rzemieniuk.
58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Gdańsk, 21-25/09/2015
W dniach 21-25 września 2015 w Gdańsku, odbył się 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W trakcie zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie członków, któro wybrało nowe władze na kolejną kadencję 2015-2018. Prezesem-Elektem został prof. dr hab. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie zjazdu dokonano też wyboru nowych władz sekcji PTChem. W strukturach PTChem działa 27 sekcji w tym sekcja Dydaktyki chemii. W dniu 24 września wybrano nowy zarząd sekcji dydaktyki: przewodniczący: dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ, sekretarz: dr Anna Wypych-Stasiewicz, członkowie: dr Agnieszka Siporska, dr Paweł Bernard i mgr Zbigniew Rzemieniuk.
KMO w Centrum - Warszawa, 19-20/08/2015
W dniach 19-20/08/2015 r. w CN Kopernik spotkało się ponad 20 opiekunów Klubów Młodych Odkrywców. Jednym z celów spotkania było przygotowanie do IV Forum KMO. 
IV Forum Nauczycieli Chemii - Bydgoszcz, 25/05/2015
W dniu 25 maja delegacja naszego województwa w składzie: Hanna Elak, Joanna Kozak, Aleksandra Reder, Joanna Staszczuk i Zbigniew Rzemieniuk uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody. Forum tydzień wcześniej odbywało się w Toruniu i uczestniczyło w nim ponad 100 osób, 25 maja w Bydgoszczy uczestniczyło ok. 40 osób. Byliśmy delegacją z najbardziej odległego miejsca w Polsce.
„Tworzywa sztuczne” - Warszawa, 11/04/2015
W dniu 11/043/2015 w Centrum Nauki Kopernik odbyły się warsztaty poświęcone tworzywom sztucznym. Zajęcia przeprowadzone były w laboratorium CNK.
KMO w Centrum - Warszawa, 27-28/03/2015
W dniach 27-28/03/2015 w Centrum Nauki Kopernik odbyło się spotkanie pt. „KMO w Centrum”. Udział w nich wzięło 23 wybranych opiekunów Klubów Młodych Odkrywców. Dość intensywna praca przez 2 dni dała nam na prawdę sporo wiadomości i umiejętności. Z Lubelszczyzny brao udział oprcz mnie jeszcze 3 nauczycielki, m.in. z Chełma, Czerniejowa i Żelechowa.

Warsztat „Pokazy naukowe – czyli, jak to się robi?”
Kiedy mamy do czynienia z pokazem naukowym? Za każdym razem, kiedy osoba lub
grupa wykonuje doświadczenia przed widzami w celu zaprezentowania lub wyjaśnienia jakiegoś zjawiska. Zarówno przed dwudziestoma osobami w klasie lekcyjnej, jak i przed dwustoma w dużym audytorium. Skoro są demonstratorzy i są odbiorcy, to pokaz naukowy jest występem. Żeby zrealizować go w sposób efektowny i uzyskać zamierzony efekt edukacyjny, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Podczas tego warsztatu rozwijaliśmy, w sposób praktyczny, umiejętności związanych z publicznym prezentowaniem doświadczeń.
Warsztat poprowadził Błażej Dawidson (Centrum Nauki Kopernik)
Warsztat „Eksponaty i eksperymenty”
Warsztat „Eksponaty i Eksperymenty” wprowadził nas w tajniki tworzenia przestrzeni i narzędzi sprzyjających uczeniu się, a w szczególności interaktywnych eksponatów, które są podstawa działania centrów nauki. Drugim celem tego warsztatu było przybliżenie uczestnikom metody IBSE, czyli nauczania przez dociekanie. W trakcie warsztatu, na przykładzie prostych zjawisk przyrodniczych prześledziliśmy różnice pomiędzy doświadczeniem, a eksperymentem, a także zbadaliśmy role motywacji i refleksji w procesie poznawania praw naukowych.
Warsztat poprowadził dr Łukasz Badowski (Centrum Nauki Kopernik)
Dark side of the Moon
Ten pokaz, to hołd złożony Pink Floyd — jednemu z najwybitniejszych zespołów wszechczasów. Dark Side of the Moon jest podróżą w świat osobliwych, pełnych fantazji i hipnotyzujących grafik rodem z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wycieczce towarzyszył nam akompaniament tak legendarnych utworów jak: „Time”, „Money”, „Us and Them” czy „Eclipse”. To nie wszystko, bo całość ubarwiona była specjalnie zaprojektowanym pokazem laserowym.
Pokaz laserowy Dark Side of the Moon otrzymał pierwsza nagrodę w kategorii planetarium przyznawana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pokazów Laserowych (The International Laser Display Association ILDA).
Warsztaty z Fundraisingu
W czasie warsztatów dostaliśmy solidną porcję wiedzy na temat tego, jak rozmawiać z biznesem i nie tylko, jak prosić i jak dziękować za wsparcie naszej działalności. Teorie odłożyliśmy na bok – skupiliśmy się na przygotowaniu profesjonalnej oferty sponsorskiej. Podczas krótkiego warsztatu uczyliśmy się, jak umawiać się na spotkania biznesowe i co robić, by nas słuchano, a przede wszystkim: jak dzięki skutecznym działaniom fundraisingowym realizować swoje marzenia.
Warsztat poprowadziła Marta Szymańska-Leszczyńska (Centrum Nauki Kopernik)
Warsztat „Naukowcy i KMO – pomysł na współpracę”
Podczas warsztatu przyjrzeliśmy się możliwościom współpracy Klubów Młodych Odkrywców z naukowcami. Warsztat rozpoczął się od zebrania naszych wspólnych wyobrażeń o naukowcach i doświadczeń w pracy z nimi. Następnie przeanalizowaliśmy potencjalne korzyści wynikające z angażowania ich we wspólne przedsięwzięcia oraz przeszkody, które to utrudniają. Warsztat zakończyliśmy wspólnym wymyśleniem projektów angażujących naukowców w prace z klubowiczami.
Warsztat poprowadzili Wiktor Gajewski i Marcin Zaród (Centrum Nauki Kopernik).
III Forum opiekunów Klubów Młodych Odkrywców - Warszawa, 14-15/11/2014
W dniach 14-15/11/2014 w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik odbyło się się III Forum Klubów Młodych Odkrywców. 
To niepowtarzalna okazja do nawiązania znajomości, wymiany doświadczeń, powstania nowych pomysłów, zaczerpnięcia inspiracji, odbycia ciekawych dyskusji i rozwoju swojego warsztatu.
Gościem specjalnym konferencji był Sai Chandrasekhar członek zarządu działającej w Indiach Fundacji Agastya. Organizacja prowadzi największą na świecie działalność, która jest oparta na osobistym doświadczaniu i odkrywaniu świata przy użyciu prostych i ogólnodostępnych materiałów i metod. Agastya trafia głównie do wiejskich środowisk, do których wysyła mobilne laboratoria, ponadto szkoli nauczycieli i młodzież, tworzy platformę online dla szkół oraz prowadzi 35 centrów nauki. Sai Chandrasekhar poprowadził warsztaty i wygłosi wykład m.in. o tworzeniu sieci współpracy. Program konferencji obejmował inspirujące wykłady, siedem zróżnicowanych tematycznie warsztatów, cztery panele dyskusyjne, atrakcje wieczorne oraz szereg dodatkowych aktywności-niespodzianek pozwalających na wymianę doświadczeń. 
Uczestniczyłem w 1 panelu i 2 warsztatach o poniższej tematyce:
„Panel o technologiach w edukacji” oraz warsztaty: „Narzędzia TIK w służbie edukacji i współpracy”, „Integralne zarządzanie projektem: ludzie, wartości, pieniądze” (warsztat nt. projektów edukacyjnych). Po kliknięciu w zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki mozna zobaczyć zdjęcia z III Forum KMO.
Kopernik w pudełku – Warszawa, 21/11/2014
W dniu 21 listopada 2014 r. uczestniczyliśmy w warsztatach w ramach projektów CNK w programach europejskich związanych z upowszechnianiem badań i odkryć naukowych. Celem projektów jest propagowanie najnowszych odkryć oraz komunikacji naukowej, a także zachęcanie mieszkańców wszystkich krajów–uczestników do aktywnego udziału w poszukiwaniu i wprowadzaniu w życie rozwiązań problemów dotyczących rozwoju cywilizacji i nauki. 
Jednym z takich projektów jest projekt mający na celu upowszechnienie aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem jest szósty już zestaw edukacyjny (pudełko). Zestaw edukacyjny jest narzędziem wsparcia nauczycieli i zwiększania aktywności naukowej uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wraz z zestawami przygotowujemy warsztaty dla edukatorów, w których mogą brać udział nauczyciele przyrody, fizyki, chemii, biologii i geografii.
Najnowsze pudełko „Woda” zawiera sprzęt, materiały i scenariusze pozwalające w interdyscyplinarnym ujęciu poznać właściwości chemiczne, fizyczne oraz optyczne najbardziej rozpowszechnionej cieczy na świecie – wody.
Pudełko, które przywiozłem zawiera wiele fajnych gadżetów, które zechcemy w tym roku wykorzystać w realizacji projektu „Woda – wyjątkowy związek chemiczny”, ale nie tylko – z pewnością w miarę możliwości będziemy zestaw wykorzystywali na lekcjach chemii, a jeśli ktoś będzie potrzebował to także na innych zajęciach będzie można skorzystać.
Dzień Edukacji Narodowej - Dorohusk, 17/10/2014
W Dorohusku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących 17 października 2014 r. odbyła się uroczstość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Zostałem odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę - medal taki otrzymało 134 pracowników oświaty w województwie lubelskim a także Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty  - otrzymało ją 92 osób.
XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - Janów Lubelski, 
„Z chemią ku przyszłości”, 20/06/2014
W dniach 20-22 czerwca 2014 r. w Janowie Lubelskim odbyła się XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii. W konferencji uczestniczyło ponad 60 nauczycieli, metodyków i pracowników naukowych z całego kraju m.in. z Ponania, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Torunia i Szczecina.


Program obrad:
Prof. dr hab. inż. Adam Proń „Elektronika organiczna w 13 lat po Nagrodzie Nobla”
Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski „Kataliza i technologia chemiczna jako elementy postępu cywilizacyjnego”
Dr Tomasz Pluciński „Modele fizyczne przydatne w nauczaniu chemii”
Prof. dr hab. Janusz Solski „Chemia kliniczna we współczesnej medycynie”
Dr Tomasz Pluciński „Ciekawe doświadczenia chemiczne”
Dr hab. Michał Cyrański „Wyzwania i ograniczenia współczesnej krystalografii”
Prof. dr hab. Krzysztof Woliński „Wymuszone zmiany strukturalne w molekułach”
Prof. dr hab. Hanna Gulińska, dr hab. Ryszard M. Janiuk Dyskusja plenarna „Co możemy wspólnie zrobić dla edukacji chemicznej?”
Kopernik w terenie - Zamość
W warsztatach wzięli udział nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
Podczas warsztatów nauczyciele mieli okazję przeprowadzać indywidualnie i w grupach, zróżnicowane eksperymenty naukowe na styku chemii, fizyki i biologii i poznali podstawowe założenia metody IBSE w nauczaniu.
Cykl doświadczeń był realizowany zgodnie z założeniami i metody badawczej nauczania przez odkrywanie. Część eksperymentalna była uzupełniona dyskusją i pracą zespołową, w trakcie której uczestnicy wypracowali pomysły na wykorzystanie aktywnych metod pracy w warunkach rzeczywistości szkolnej.
Pytaj, badaj, wnioskuj!, 5/04/2014
5 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbyła się Konferencja organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Akademia Uczniowska pt. „Pytaj, badaj, wnioskuj!”. Konferencja poświęcona była metodom nauczania przez odkrywanie. 
2 Kongres Polskiej Edukacji w Warszawie, 15-16/06/2013 
„Współpraca, odpowiedzialność, autonomia” pod takim hasłem odbył się w dniach 15-16/06/2013 r. w Warszawie 2 Kongres Polskiej Edukacji, w którym wzięło udział ok. 1300 osób związanych z polską edukacją. 
Obrady ropoczął dyrektor IBE prof. Michał Fedorowicz, a także minister edukacji Krystyna Szumilas, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski.

Spotkanie na Wydziale Chemii UMCS - Lublin, 26/01/2013
Spotkanie w Wydziale Chemii UMCS w dniu 26. stycznia 2013 r. na temat przedmiotu przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Ewa Bartnik, mgr Urszula Poziomek i mgr Marcin Chrzanowski z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podsumowanie projektu PROFILES - Lublin, 15/12/2012
Podsumowanie realizacji projektu PROFILES w dniu 15. grudnia 2012, w Zakładzie Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie.
III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody - Toruń, 23/11/2012
23. listopada 2012 r. w Toruniu sotkaliśmy się na III Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody pod hasłem „Chemia miedzy wierszami...”. Fotorelacja na zdjęciach. W spotkaniu z regionu lubelskiego uczestniczyły Joanna Staszczuk, Sylwia Wieczorek, Jolanta Kociuba z Lublina i Zbigniew Rzemieniuk z Krasnegosta-wu.
XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Będlewie k. Poznania pod hasłem „Chemia bliżej szkoły”, 1-3/06/2012
W dniach 1-3 czerwca 2012 roku w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk w Będlewie odbyła się konferencja „XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii”. 
Nadrzędnym celem Szkół Problemów Dydaktyki Chemii było tworzenie forum zachęcającego do wielostronnej wymiany doświadczeń i współpracy pracowników uczelni, ośrodków metodycznych i komisji egzaminacyjnych oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Organizatorami tegorocznej Szkoły byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii) Polskie Towarzystwo Chemiczne (Sekcja Dydaktyczna).
Tematyka jaka pojawiła się w czasie XV Szkoły:
 • Nowe trendy w edukacji w Polsce, Europie i na świecie
 • Chemia bliżej życia i takie jej nauczanie
 • Podstawa programowa w zakresie chemii
 • Umiejętności dydaktyczne nauczyciela a stan dydaktyki
 • Badania w dydaktyce chemii
 • Nowoczesne środki dydaktyczne w kształceniu chemicznym
 • Metodyka nauczania przez internet
 • Zastosowania internetu i multimediów w edukacji
 • Dydaktyka szkoły wyższej
III Letnia Szkoła Chemii w Stryszawie k.Suchej Beskidzkiej, 8-12/08/2011
III Letnia Szkoła Chemii w dniach od 8 do 12 sierpnia 2011 r. odbyła się w Stryszawie, której głównym tematem była: Realizacja podstawy programowej na III i IV etapie edukacyjnym. Oczekiwania MEN – ich wdrażanie i monitoring
Organizatorami były: Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl i wydawnictwo ZamKor specjalizujące się w wydawaniu podręczników szkolnych oraz materiałów pomocniczych z fizyki i chemii. Szkolenie było przeznaczone dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka poruszana na zajęciach dotyczyła realizacji nowej podstawy programowej w gimnazjum i liceum zgodnie z oczekiwaniami monitorowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W ramach warsztatów zostały opracowane zadania nowej formuły, fragmenty scenariuszy lekcji zarówno gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych, z zastosowaniem doświadczeń chemicznych, gier edukacyjnych, filmów i animacji komputerowych. Jedne z zajęć dotyczyły metody projektów realizowanej na lekcjach chemii i przyrody w gimnazjum i liceum. Uczestnicy mieli okazję brać udział w zajęciach laboratoryjnych poświęconych chemii w kuchni, które prowadziła Katarzyna Dobrosz-Teperek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Mogli również samodzielnie wykonywać liczne doświadczenia. Podczas Letniej Szkoły odbyło się także spotkanie z Elżbietą Tyralską-Wojtyczą (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie), w trakcie którego zostały omówione zmiany w formule egzaminów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu gimnazjalnego.
I Forum Nauczycieli Chemii - Toruń, 12/04/2010
12. kwietnia 2010 r. w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbyło się I Forum Nauczycieli Chemii.
Spotkanie było ciekawą formą urozmaicenia doświadczalnego warsztatu pracy nauczycieli chemii i przyrody. Tytuł forum „Eksperyment chemiczny - dlaczego jest tak ważny” podkreślał ważność empirycznego poznania chemii.
Goście, znani i docenieni eksperymentatorzy przekazywali dobre nawyki pracy laboratoryjnej, prezentowali ciekawe doświadczenia (wabiące barwą i dźwiękiem) oraz zachęcali nauczycieli do stałej interakcji z multimedialnymi środkami wspomagania nauczania.
Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. Hanna Gulińska (przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem oraz kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii UMK), mgr Krzysztof Kuśmierczyk (były doradca metodyczny ds. chemii miasta stołecznego Warszawy, nauczyciel chemii, który wykształcił ogromną liczbę olimpijczyków), mgr inż. Danuta Jesiak (twórca i opiekun Chemicznego Teatru Prób Łatwopalni z Rogoźna), mgr Maria Korzeniowska (ekspert ds. obsługi kursów e-learningowych, doradca metodyczny nauczycieli chemii z Sanoka), Damian Marks z asystentką (studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy) oraz mgr Rafał Lewicki (specjalista ds. chemii Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych).
XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - Boszkowo k.Poznania pod hasłem „Chemia bliżej życia”, 4-7/06/2009
W dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Boszkowie koło Poznania odbyła się XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”. W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników reprezentujących różne szkoły i uczelnie z całego kraju. W konferencji wzięli też udział goście zagraniczni w osobach: 
prof.RNDr.CYSc Jan Čipera, PřfuK Praha, Praha
PhDr. Ph.D. Martin Bilek, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic
prof. dr. Onno De Jong, Karlstad University, Karlstad, Sweden, Driebergen, The Netherlands
prof. dr hab. Isabel Gomez, UNED, Madryt, Hiszpania
prof. David Katz, Department of Chemistry, Pima Community College - West Campus,
dr John Oversby, Reading University, Reading
oraz z polskich uczelni:
prof. dr hab. Hanna Gulińska - przewodnicząca sekcji dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
dr hab. Maciej Ryszard Janiuk - wiceprzewodniczący sekcji dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
dr Sabina Magierska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Jerzy Silberring, Wydzial Chemii UJ, Kraków
dr Jan Polak, Microsoft Polska, Warszawa
prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Chemii, Poznań.
Kreator www - przetestuj za darmo